KrF-nestleder og landbruks- og matminister Olaug Bollestad, her under partiets landsmøte nylig, hadde med seg en gladnyhet fra revidert nasjonalbudsjett da hun besøkte Tromsø onsdag. (Foto: Carina Johansen, NTB scanpix)

Veterinærinstituttet blir værende i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes

Regjeringen setter av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) kom med lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett under et besøk i Tromsø onsdag. Budsjettet legges fram kommende tirsdag.

– Veterinærinstituttet (VI) skal utvikle kunnskap for nasjonal beredskap innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet har en sentral rolle i regjeringens mål om å ta vare på det unike ved norsk mattradisjon, som god dyrehelse og lavt forbruk av medisiner, sier Bollestad.

Bevilgningen på 30 millioner kroner er 10 millioner mer enn opposisjonen i Stortinget har bedt om i et representantforslag for å opprettholde instituttets regionale struktur og aktivitet.

Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader.

Forankring flere steder

Bollestad understreker at forskning i nord er strategisk viktig for Veterinærinstituttet. Viktige årsaker til det er klimaendringene som rammer de arktiske områdene og en økning i reiseliv og transport av gods. Samtidig er Norges grense til Russland, som har en mer usikker status for dyrehelse, en faktor, ifølge departementet.

– Det er et mål å styrke Veterinærinstituttets totale kapasitet, ikke minst for å møte bionæringenes behov, gjennom økt veterinærfaglig og forskningsfaglig kompetanse ved instituttets regionale enheter, sier Bollestad.

– Derfor har jeg vært opptatt av at Veterinærinstituttet fortsatt skal ha en forankring flere steder her i landet, legger hun til.

Bakteppet for ekstrabevilgningen er Veterinærinstituttets varsler om oppsigelser og nedleggelser som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til flytting av hovedkontoret til Ås og økte pensjonspremier. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekter også redusert.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Instituttet har i dag 337 ansatte.

Blir bønnhørt

Veterinærinstituttet selv har ment at den krevende økonomiske situasjonen ville fremtvinge kutt på 20 millioner kroner i år. Konkret ble det foreslått oppsigelse av 13 ansatte og å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim, samt å avvikle laboratorievirksomheten i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes skulle obduksjonsenheten videreføres, men uttatte prøver skulle sendes til diagnostikk i Oslo/Ås.

I februar fremmet i den forbindelse Arbeiderpartiet, gjennom et representantforslag i Stortinget, et krav om at regjeringen måtte videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur.

Partiets næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, er glad for at «regjeringen endelig har forstått hvor alvorlig det ville være å legge ned Veterinærinstituttets virksomhet på flere steder i Distrikts-Norge».

– Instituttet gjør en svært viktig jobb for både dyrehelse og folkehelse, og det viktig at de er til stede i hele landet. Det er derfor Ap har bedt om at det legges penger på bordet for å opprettholde de gode fagmiljøene vi i dag har over hele landet, sier han.

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er fornøyd.

– Dette er bra for landbruket, bra for dyrehelsa og bra for de ansatte, som har levd i usikkerhet med regjeringens nedleggingstrussel i flere måneder, sier hun.

Powered by Labrador CMS