Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Siden oppstarten i 2005 har avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal brukt ferskt fôr produsert for rever i pelsdyrnæringa. Det ble det slutt på i 2020.

Hvorfor fikk ikke fjellrevene valper i år? Nå har forskerne en forklaring

Ingen av de sju fjellrevparene i avlsstasjonen i Oppdal fikk valper i år, mens alle de seks parene som var i stasjonen i fjor ynglet.

Forskerne kan ikke slå fast årsaken med 100 prosent sikkerhet, men grundige undersøkelser tyder på at årets resultat skyldes mangel på vitamin B1 (tiamin) i fôret.

Nå testes maten, og det pågår en revisjon av både håndtering og innkjøp av fôr.

Fjellreven er truet

Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet ble opprettet i 2005, som et ledd i avlsprogrammet for fjellrev. På den tiden var det bare 40–60 voksne individer igjen i Norge og Sverige, og målet er å bidra til å bevare den kritisk utrydningstruede arten.

Måtte fryse fôret

Siden oppstarten i 2005 har avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal brukt ferskt fôr produsert for rever i pelsdyrnæringa.

Ved utgangen av 2020 var de fleste revefarmene lagt ned, og dermed forsvant tilgangen på fersk revemat.

– Behovet for næringsstoffer er veldig likt hos oppdrettsrev og vill fjellrev, og fôret vi har brukt, har sikret revene i avlsstasjonen et ernæringsmessig balansert kosthold. For å sikre en stabil forsyning av mat til fjellrevene i avlsstasjonen ble det produsert ti tonn mat ved inngangen til 2021, som ble fryst ned, forteller forsker og leder for avlsprosjektet Craig Jackson i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Symptomer på vitaminmangel

I vår så forskerne tydelige symptomer på at to av hannene i avlsstasjonen manglet tiamin.

Dette vitaminet produseres ikke naturlig i kroppen, og både dyr og mennesker er avhengige av å få tilført tiamin gjennom maten.

– Følgelig pekte revenes mangel på tiamin mot et problem med fôret. Næringsinnholdet i det frosne fôret skulle være holdbart i minst to år, men frossen revemat har aldri vært langtidslagret tidligere, sier Jackson.

Tiamin brytes ned

Revefôret består av cirka 45 prosent rå fisk. Mange fiskearter inneholder høye konsentrasjoner av tiaminase, et enzym som bryter ned tiamin.

Tiamin er vannløselig og brytes raskt ned, blant annet når det utsettes for varme. Derfor tilsettes betydelige mengder tiamin i produksjonen av revefôret.

Forskning viser at nivåene av tiamin forventes å være ganske stabile i frossen mat generelt, men tiaminase forringer dette nivået.

Selv om nedfrysingen av fôret gjør at det tar lenger tid før tiamin brytes ned, stoppes ikke nedbrytingen helt. Dermed ødelegges det viktige næringsstoffet gradvis av tiaminasen.

I tillegg kan innholdet av tiaminase i den rå fisken som brukes i produksjon av revefôr, variere betydelig. At maten må tines før revene får den, gjør trolig at tiamininnholdet reduseres ytterligere.

Friske etter injeksjoner

– Begge hannene som viste symptomer på tiaminmangel, ble undersøkt av veterinær. De fikk flere injeksjoner med tiamin og ble helt friske. Mangel på tiamin resulterer ikke nødvendigvis i åpenbare symptomer og kan være vanskelig å påvise i blodprøver, men det kan påvirke individenes fysiologi, sier Kristine Ulvund i NINA.

Bare en liten reduksjon i innholdet av tiamin i fôret har vist seg å påvirke reproduksjon svært negativt hos rev og flere andre arter.

Siden alle revene på Sæterfjellet fôres med samme mat, er det mistanke om at flere dyr har manglet tiamin uten at det har vært mulig å se det på dem.

– Vi har observert paring hos flere par i vår, og derfor peker alt mot at tiaminmangel er den underliggende årsaken til at forsøkene ble mislykket, sier Jackson.

Fakta om tiamin i mat hos rev

  • Tiamin er et vannløselig vitamin i gruppen B-vitaminer. Nødvendig for energiomsetningen i kroppen.
  • Tiamin kan ikke produseres av revene selv. De er derfor avhengig av å få i seg tilstrekkelige mengder gjennom maten.
  • Tiaminmangel hos rev gjør at appetitten svikter og fører til dårlig koordinasjon og lammelser i nakkemusklene, noe som vises i form av til unormale bevegelser med hodet.
  • Kan ødelegges av enzymet tiaminase som fins hos en del fiskearter.
  • Behovet for tiamin er større i reproduksjons- og laktasjonsperioden (dannelse og utskillelse av melk i melkekjertelen).

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS