Fuglene samles sammen i plastsekker og fraktes vekk fra området.

Over 10.000 truede fugler døde: – En ordentlig knekk

Bestanden av den truede måkefuglen krykkje er beregnet til 87.000 par i Fastlands-Norge. Nå er over 10.000 fugler døde av fugleinfluensa.

– Det er et kjempestort innhogg i den naturlige bestanden, som i utgangspunktet er truet. Dette er en ordentlig knekk, sier seniorforsker Børge Moe ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB.

Vadsø kommune er hardest rammet og har samlet inn rundt 10.000 døde krykkjer etter fugleinfluensautbruddet. Men de rydder kun i områder hvor det ferdes folk, og mørketallene er derfor trolig store.

– Det er jo et kjempestort antall. Vi tror at de fleste døde fuglene i Vadsø kommer fra den store kolonien på Ekerøy, som er den største krykkjekolonien på fastlandet i Norge, sier Moe.

Kolonien består av cirka 15.000 par, altså 30.000 hekkende individer, så dermed er en stor andel av fuglene døde.

Kolonier har gått klar

Fugleinfluensaen har spredd seg langs hele norgeskysten, men viruset har særlig rammet Vadsø og Øst-Finnmark. Sykdommen er også funnet blant krykkjer andre steder i Finnmark.

– Foreløpig så er det en del større kolonier som har gått klar. Så vi får krysse fingrene for at viruset ikke slår til i store kolonier for eksempel på Sørøya og Seiland, sier forskeren.

De aller største krykkjekoloniene i Norge befinner seg imidlertid på Bjørnøya og på Spitsbergen.

– Hvis det sprer seg dit, blir det enda mye verre, sier Moe.

Forskerne er også redde for at sykdommen skal spre seg sørover til fuglefjell hvor også andre fuglearter holder til, som lomvi, lundefugl og alkefugl.

Langs hele kysten

Fugleinfluensautbruddet i sommer regnes som det største som har vært i Norge.

Fagansvarlig og veterinær ved Veterinærinstituttet, Grim Rømo, sier at det allerede er påvist smitte fra Karmøy i sør, langs kysten av Trøndelag, via Nordland og opp til Finnmark.

– Vi har ikke sett samme spredning som i Vadsø andre steder, men vi vet at smitten er der langs kysten, sier han.

Han mener utbruddet vil få dramatiske konsekvenser for krykkjebestanden.

– Krykkje er en rødlistet art som har hatt jevn nedgang siden 70-tallet. Bestanden er nå på under 10 prosent av bestanden da, sier han.

– Det er klart at bestanden er redusert, og den vil få seg en merkbar knekk, sier han.

Samler døde fugler

Rømo er usikker på om fuglesykdommen kan spre seg like kraftig som i Øst-Finnmark, andre steder i landet.

– Det som er spesielt med Vadsø, er at det ligger nært en av de største hekkekoloniene, som har fungert veldig bra senere tid, sier han.

Vanligvis sprer fugleinfluensa seg hurtigst på vinteren.

Men sjøfugl rammes hardt på sommeren fordi de trekker sammen i kolonier hvor de er tett på hverandre og deler på vannet de drikker av og vasker seg i.

– Det er ikke så mye man kan gjøre for å hindre at smitten spres, annet enn å plukke opp de døde fuglene og prøve å unngå at mennesker tar med seg smitten fra en koloni til en annen, sier Rømo.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS