Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Fugleinfluensa har aldri før rammet så mange forskjellige arter av villfugl som det har gjort denne utbruddssesongen.

Fugleinfluensa har nærmest utslettet hele fuglekolonier

Mer enn 46 millioner dyr har blitt avlivet i den største epidemien av fugleinfluensa i Europa noensinne.

Epidemien startet i Europa høsten 2021 da en ny og svært sykdomsfremkallende virusvariant ble introdusert. Aldri før har fugleinfluensa rammet så mange fjørfebesetninger i Europa.

Villfugl ble også rammet hardt, og hele fuglekolonier har nærmest blitt utslettet grunnet høy smittsomhet og dødelighet hos fugl.

Døde havsuler drev i land

Et stort sykdomsutbrudd blant havsuler i Storbritannia fikk i mai og juni i år store konsekvenser for Norge.

Døde havsuler smittet med fugleinfluensa drev i land langs kysten og særlig mange langs strendene i Norges mest fjørfetette kommuner i Rogaland. Risikoen for smittespredning til fjørfe ble antatt å være ekstra høy i denne perioden.

Antall observasjoner av død villfugl meldt inn har nå avtatt, og til tross for at fugleinfluensa fortsatt påvises med jevne mellomrom i Norge, ser den ekstraordinære situasjonen i Rogaland ut til å være over.

Podcast: Om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er tema i en ny episode av VETpodden fra Veterinærinstituttet. Gjester er Silje Granstad, Grim Rømo og Morten Helberg.

Hør hele episoden her.

Påvist i Nord-Norge, Svalbard og Jan Mayen

Fugleinfluensa har aldri før rammet så mange forskjellige arter av villfugl som det har gjort denne utbruddssesongen, og aldri før har sykdommen hatt så stor geografisk utbredelse i Europa.

Fugleinfluensa har for første gang blitt påvist i Nord-Norge, på Svalbard og på Jan Mayen.

– Basert på antall påvisninger i sommer og den geografiske utbredelsen av dem er det sannsynlig at fugleinfluensavirus vil sirkulere blant villfugl i Norge frem mot høsten og starten på en ny utbruddssesong. Derfor er det svært viktig at alle som holder fjørfe og andre tamfugler, har høyt fokus på smittevern, sier Silje Granstad.

Hun er fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Morten Helberg og Silje Granstad i studio under innspilling av podcast om fugleinfluensa. Grim Rømo deltok digitalt.

Også påvist hos rødrev

Veterinærinstituttet har fra utbruddssesongen startet i oktober 2021 påvist fugleinfluensa hos 95 villfugl. I juni og juli i år ble det for første gang påvist på Svalbard og Jan Mayen.

Det ble også påvist hos rødrev i Norge i juli, og dette er første gang viruset er påvist hos andre arter enn fugler i Norge.

Men hva er fugleinfluensa og hvordan kan sykdommen påvirke tamfugl og fjørfe? Hvordan introduseres fugleinfluensavirus til Norge og hva er konsekvensene for villfugl?

Hør hele episoden med Veterinærinstituttets to fjørfeeksperter Silje Granstad og Grim Rømo, og Morten Helberg som er ornitolog og jobber i BirdLife Norge. Han har blant annet bistått Veterinærinstituttet med informasjon om fuglebevegelser:

Powered by Labrador CMS