Forskere ved Norsk institutt for naturforskning frykter et utbrudd av fugleinfluensa i Finnmark og forsøker å kartlegge smitte og forekomsten av døde fugler. Den utsatte fuglearten lomvi er spesielt utsatt.

Forskere frykter fugleinfluensa hos utsatt sjøfugl i Finnmark

Forskere frykter utbrudd av fugleinfluensa blant utsatte bestander av sjøfugl etter funn av døde fugler ved Hornøya i Øst-Finnmark.

Det er forskerne som holder oppsikt med Hornøya ved Vardø, som har gjort urovekkende funn i koloniene av sjøfugl, skriver NRK. Det er gjort funn av døde og syke fugler, og fugler med annerledes atferd. Årsaken er ikke klarlagt, men forsker Tone Kristin Reiertsen ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) sier det ikke er noen opplagte alternativer til fugleinfluensa.

– Lomvi hekker kjempetett. De sitter nærmest oppå hverandre. Får man et utbrudd blant alkefugl som lomvi og polarlomvi, kan det bli veldig alvorlig. Det er det vi er mest bekymret for. Det er en veldig smittsom sykdom, og lomvien er kritisk truet fra før. Å få noe sånt på toppen av det hele er ikke bra for bestanden, sier hun.

Foreløpig har det blitt påvist fugleinfluensa i kommunene Vardø, Måsøy, Loppa og Hasvik i Finnmark. Det har vært store utbrudd av fugleinfluensa i Skottland i vinter, og det er dokumentert at merkede gråmåker fra Hornøya tilbringer deler av vinteren i Skottland.

Reiertsen oppfordrer folk til å melde ifra dersom de finner døde fugler. Hun understreker at man derimot ikke skal ta på den døde fuglen. Fugleinfluensa kan også smitte til mennesker.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS