Det finnes en egen hundelov i Norge, men den sier ingenting om ansvaret for hundebæsj. Hvor viktig er det å plukke den opp?

Trenger vi egentlig å plukke opp hundebæsj?

Ja, skal vi tro forskere. Men bør vi også gjøre det på tur i skogen?

Hundebæsj er ekkelt, og det lukter vondt. Ingen ønsker seg lorten under skoene og inn i huset, uansett om den er tørr, fersk, varm eller kald.

De fleste synes heller ikke det er greit med klumper av hundebæsj i hagen, på fortauet, på stien langs elva eller utenfor butikken.

Men hundebæsj er jo helt naturlig. Er det så farlig om det blir liggende noen illeluktende klumper ute her og der?

Hundene kan få omgangssyke

Hundebæsjen som blir liggende igjen, utgjør en helserisiko for både dyr og mennesker, ifølge forskning.

Den kan inneholde såkalte sykdomsfremkallende mikroorganismer.

– En hund med en smittsom tarmsykdom kan gi den videre til en annen frisk hund som lukter eller slikker på avføringen, skriver Henning Sørum i en e-post til forskning.no. Han er professor i bakteriologi og mykologi ved Veterinærhøyskolen.

En fersk avføring kan for eksempel gi omgangssyke til andre hunder.

Sørum forteller at mikroorganismene i avføringen kan føre til sykdom hos mennesker hvis hunden er bærer av bakterier som salmonella, campylobacter og E.coli, eller den encellede parasitten Giardia og enkelte endoparasitter.

Spolorm klekker i mennesketarmen

En annen fare med hundebæsj handler om spolorm. 

– Det kan være en risiko for at unge hunder har spolorm som kan deponere egg i avføringen, skriver han. 

Disse eggene kan ende opp med å klekke i mennesketarmen, ifølge Sørum.

– Dette er i prinsippet det samme som kan skje når katter gjør fra seg i sandkasser der småbarn leker og putter sand i munnen, forteller han. 

Kan forurense vannet vårt

Ifølge en studie fra 2016 kan hundelort inneholde antibiotikaresistente bakterier.

Det betyr at mennesker som kommer i kontakt med hundeavføringen, kan utvikle bakterieinfeksjoner som blir veldig vanskelig å behandle. Det skriver Melissa Starling, som er forsker ved Universitetet i Sydney, Australia, i et innlegg på Videnskab.dk.

Hun forteller også om en undersøkelse fra Sydney som viser at hundelort blir skylt ut i regnvannet og kan derfor bidrar til vesentlig vannforurensning.

Folk tar egne avgjørelser

Det er altså ikke helt bra å la hundebæsjen ligge igjen. Men hvem er det som egentlig gjør det? 

Det har britiske forskere sett nærmere på, og de har kartlagt hva som kjennetegner de som tar ansvar for bæsjen, og de som ikke gjør det. I Storbritannia er det ulovlig å la hundebæsjen ligge.

I studien kommer det frem at britiske hundeeiere ofte selv velger hvor og når de skal plukke opp etter hundene sine. De forholder seg altså ikke alltid til reglene. 

Hundeeierne tar beslutningen basert på om de er ute i naturen eller i parker, hvor folksomt det er og om bæsjen havner på stien eller utenfor.

Den samme studien slår også fast at enkelte hundeeiere er «for stolte til å plukke opp» bæsjen.

Forskerne kaller dem uengasjerte hundeeiere som ikke vil gjøre opp etter seg, selv om de er klar over de helsemessige og miljømessige konsekvensene.

– Kan godt la den ligge i skogen

Henning Sørum mener det kanskje ikke er så farlig dersom hundene gjør fra seg utenfor allfarvei.

– Ute i skog og mark utenom stier eller veier der mange lufter sine hunder jevnlig, bør hunder kunne gjøre fra seg uten at eierne plukker det opp. I hvert fall med tanke på smitterisiko for hunder eller mennesker, skriver han.

– Det vil si i utmark uten konsentrert trafikk av hunder eller folk.

Sørum forteller at de fleste hunder faktisk forsøker å legge fra seg avføring på plasser som er skjermet.

– Kanskje fordi det er nedarvet i deres handlingsmønster at avføring skal gjemmes bort, skriver han.

Hunder ønsker egentlig å gjøre fra seg på plasser som er skjermet, men av og til er det bare ikke mulig.

Gjelder også griser og hester

Dette gjelder også andre dyr som lever blant oss mennesker.

– Dyr som blir beskyldt for å være urenslige, som for eksempel grisen, er i utgangspunktet veldig tydelige på å legge avføring på faste steder godt unna der de normalt ligger eller oppholder seg, skriver han.

– Hester som bor i stall med god plass, gjør også helst fra seg i det samme hjørnet hele tiden, skriver Sørum.

En hundebæsj i Oslos gater kan kan utgjøre en helserisiko for både mennesker og andre hunder.

 Hundeeiere plikter å fjerne

Det finnes en egen hundelov i Norge

Men der står det ingenting som gjør det ulovlig eller straffbart å la hundebæsjen ligge.

Den sier generelt at hundeholder (den som eier eller tar hånd om en hund) skal sørge for at hunden ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

Ulike kommuner kan imidlertid ha egne forskrifter om hundeavføring. I Bergen kommune for eksempel, «plikter hundeholdere å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk, på offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper».

Likevel skjer det titt og ofte at hundeekstrementer blir liggende.

Utover hundeposer, søppelbokser og håndhevelse av lov om hundebånd, kan forskning tyde på at folkeopplysning hjelper. Det skriver kanadiske og italienske forskere i en Nature-studie fra tidligere i år.

Folk er nemlig lydhøre overfor sosiale normer.

Forskerne foreslår derfor å sette opp skilt med beskjed til hundeeiere om å plukke opp etter seg. Det kan også være aktuelt med en advarsel eller to om at området blir overvåket.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

----------

Saken er oppdatert 10.30, 12. september 2023.

Powered by Labrador CMS