Kvinner og menn som opplever at fosteret dør i løpet av de første månedene av svangerskapet, får stort sett ikke svar på hvorfor det døde.
Kvinner og menn som opplever at fosteret dør i løpet av de første månedene av svangerskapet, får stort sett ikke svar på hvorfor det døde.

Forskere har funnet årsaken til flertallet av alle spontanaborter

Forskere har antatt at kromosomfeil hos fosteret ligger bak halvparten av alle tidlige spontanaborter. Ny studie finner slike feil i genene hos to av tre spontanaborterte fostre.

Forskerne ved University of Maastricht i Nederland ser ikke bort fra at andelen spontanaborterte fostre med genfeil kan bli enda høyere, når de framover får enda bedre verktøy til å undersøke dette.

Mange kvinner som vet at de er gravide og opplever en spontanabort, spør seg om det kan være noe de selv har gjort som forårsaket aborten. 

Nå kan altså forskerne slå fast at i minst to av tre tilfeller, så er det en genfeil hos fosteret som gjør at det dør tidlig i svangerskapet og blir støtt ut av kroppen.

Også den gjenværende tredjedelen med spontane tidligaborter skyldes sannsynligvis faktorer som er utenfor vår kontroll, mener forskerne.

Fant flere genfeil

Kvinner som opplever at embryoet eller fosteret dør i løpet av de første månedene av svangerskapet, får stort sett ikke svar på hvorfor det døde.

Forskeren Zamani Esteki og kolleger i Maastricht har derfor gransket vev fra 1.745 spontanaborter. Kvinnene hadde abortert etter gjennomsnittlig syv uker.

Først fant forskerne at i cirka 50 prosent av tilfellene så var noe unormalt i de 23 kromosomparene som vi mennesker har i DNA-et vårt. Fosteret kunne for eksempel ha et unormalt antall kromosomer. Dette funnet var som forventet og i tråd med tidligere studier.

Men da forskerne brukte en ny og bedre analysemetode til å kikke nærmere på vevsprøver med tilsynelatende normale gener og kromosomer, så fant de feil i om lag en tredel av disse også.

Slik kunne de konstatere at iallfall to av tre tidlige spontanaborter skyldtes genfeil.

Veldig interessant funn

– Dette er veldig interessante funn, sier forsker Siri Eldevik Håberg hos Folkehelseinstituttet (FHI). Hun har selv forsket på spontanaborter.

Håberg mener det de nederlandske forskerne har kommet fram til, stemmer godt med hvordan hun selv har tenkt seg at det må være.

– Ved spontanaborter handler veldig mye om tilfeldige feil og tilfeldige mekanismer hos embryoet. Det er ofte slike feil som gjør at det ikke overlever.

Håberg synes det er naturlig at mange kvinner forsøker å finne forklaringer på hva som førte til en spontanabort. De lurer på om det er noe de selv kan ha gjort som innvirket på embryoet eller fosteret.

– Med kunnskap som den vi får gjennom en studie som dette, så blir vi enda sikrere på at mange spontanaborter er noe som skjer på grunn av tilfeldige feil i celledelingen. 

– Det er noe kvinnen som opplever det ikke har kontroll over. Noe hun ikke selv hadde kunnet påvirke, sier Håberg til forskning.no.

Siri Eldevik Håberg har forsket på spontanaborter.
Siri Eldevik Håberg har forsket på spontanaborter.

Redusere skyldfølelsen

Forskeren Siobhan Quenby ved University of Warwick i Storbritannia sier til magasinet New Scientist at kvinner ofte feilaktig skylder på seg selv for en spontanabort.

Kvinner kan for eksempel si til seg selv at de stresset for mye tidlig i svangerskapet og at det kan være årsaken til at de spontanaborterte.

– Får kvinnen vite at svangerskapet ble avbrutt fordi noe var unormalt med fosterets gener, kan det ta bort skyldfølelsen, mener Quenby.

Årsaken til den gjenværende tredjedelen av spontanabortene kan også i stor grad handle om genetiske feil hos fosteret, mener de nederlandske forskerne. Men i disse tilfellene kan det være noe annet enn de vanligste kromosomfeilene.

Risikoen øker med alder

Norge er et av få land der det er mulig å studere spontanaborter på befolkningsnivå. Det er fordi forskerne kan bruke data fra de gode nasjonale helseregistrene vi har.

Ved Senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet har en gruppe forskere brukt nettopp de nasjonale helseregistrene til å anslå risikoen for spontanabort blant norske kvinner.

Slik fant forskerne ved senteret at risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder.

Gjennomsnittlig risiko for at et kjent svangerskap endte i spontanabort, var på 12,8 prosent blant de drøyt 420.000 svangerskapene i Norge som forskerne så på.

Risikoen økte kraftig fra og med 30 års alder, fant de norske forskerne. 

Blant kvinner som var 45 år og eldre, endte 53 prosent av de kjente svangerskapene med spontanabort.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse og kilde:

Rick Essers m.fl: «Prevalence of chromosomal alterations in first-trimester spontaneous pregnancy loss», Nature Medicine, November 2023

New Scientist: «Genetic errors are behind more than two thirds of early miscarriages», desember 2023

FHI: «Risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder og svangerskapshistorikk», 2019

Powered by Labrador CMS