Økningen i selvbestemt abort etter påvist kromosomavvik er på 16 prosentpoeng 2021 til 2022.

Flere velger abort etter påvist kromosomavvik

Det fødes færre barn med kromosomavvik nå enn før. 

Flere kvinner enn før tar selvbestemt abort etter påvist kromosomavvik.

Økningen er på 16 prosentpoeng, fra 61 prosent i 2021 til 77 prosent i 2022. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Eldre gravide

Andelen svangerskap der det er påvist ett eller flere kromosomavvik, har også gått jevnt oppover de siste ti årene. Tallene har økt i takt med gravides gjennomsnittsalder.

– Svært lav og høy alder er kjente risikofaktorer for å få barn med kromosomavvik. Utviklingen med økende alder for gravide kvinner og økende andel svangerskap registrert med kromosomavvik fortsetter også i 2022, sier Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved Medisinsk fødselsregister ved FHI.

I 2021 ble det født 88 barn med kromosomavvik, viser tallene fra FHI. I fjor var tallet 64.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS