Gener for schizofreni er gener for hjertesykdom

Schizofreni knyttes i ny genstudie til risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Blodlipider som kolesterol kan være en fellesnevner for schizofreni og økt risiko for hjerte- og karsykdom. (Foto: (Illustrasjon: iStockphoto.com))
Blodlipider som kolesterol kan være en fellesnevner for schizofreni og økt risiko for hjerte- og karsykdom. (Foto: (Illustrasjon: iStockphoto.com))

Mennesker med schizofreni har større risiko for hjerte- og karsykdom. Slike sykdommer er en vesentlig årsak til at de har høyere risiko for å dø tidlig enn andre.

En ny studie fra norske forskningsmiljøer i samarbeid med San Diego School of Medicine ved University of California, USA, tyder på at deler av forklaringen kan ligge i genene.

- Det vi har trodd er at sammenhengen mellom schizofreni og hjerte- og karsykdom kun har hatt med kosthold eller livsstil å gjøre, sier professor Ole A. Andreassen ved Universitetet i Oslo og K.G. Jebsen Senter for Psykoseforskning til forskning.no.

Andreassen, som har stått sentralt i arbeidet med den nye studien, forklarer at forbindelsen kan være mye tettere enn man hittil har trodd.

Det kan se ut til at forbindelsen ligger i genene, og at schizofrene er genetisk disponert for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom - som høye nivåer av skadelig kolesterol, overvekt, diabetes type 2 og høyt blodtrykk.

Genetisk overlapping

Forskerne har både funnet et generelt høyt nivå av genetisk overlapping mellom schizofreni og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. De har dessuten identifisert et antall enkeltgener.

Teamet av forskere fra Norge, USA, Tyskland, Danmark og Storbritannia har brukt en ny analytisk metode for å sammenligne store mengder gendata.

Resultatene er publisert i American Journal of Human Genetics.

Forbindelsen er interessant nok i seg selv, og kan få konsekvenser for rådgivning om helserisiko for schizofrene. Ikke bare livsstilen, men også genene gjør schizofrene til en risikogruppe.

I tillegg åpner studien for nye svar på det uløste spørsmålet om hva som forårsaker schizofreni.

- System-sykdom

Det er ikke tvil om at schizofreni har en betydelig arvelig komponent. Samtidig har genforskerne i årevis lett forgjeves etter et enkeltgen som kan forklare sykdommen.

- Det er nå klart at schizofreni ikke er noen ett-gens-sykdom - og det er ikke ti gener heller, sier Andreassen.

Kanskje er det flere hundre gener involvert.

Forbindelsen mellom schizofreni og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom kan være genetisk, mener UiO-professor Ole A. Andreassen. (Foto: Elin Fugelsnes/Opinion Perduco)
Forbindelsen mellom schizofreni og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom kan være genetisk, mener UiO-professor Ole A. Andreassen. (Foto: Elin Fugelsnes/Opinion Perduco)

Schizofreni kan sees som en systemsykdom som kan påvirke flere organer samtidig, for eksempel både hjernen og hjertet.

Påfallende sammenfall

En nøkkel til å forstå sykdommen kan være relatert til kolesterol og triglyserider, som også kalles blodlipider. Dette er fettstoffer i blodet som spiller en sentral rolle i mange ulike prosesser i det maskineriet som hjernen og kroppen utgjør.

Produksjon, omsetning og lagring av disse stoffene er nært knyttet til diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdom. Sammenfallet mellom genene som knyttes til schizofreni og genene som styrer disse stoffene er påfallende.

- Det er nok ikke tilfeldig at de samme genene som regulerer blodlipider er de samme som har med schizofreni å gjøre, sier Andreassen.

Kanskje kan det være slik at de samme genene som styrer nivået av lipider i blodet også spiller en rolle for omsetningen av lipider i hjernen, der de er livsviktige for nervecellene.

- Husk at en stor del av kroppens fett befinner seg i hjernen, sier psykiatriprofessoren.

En slik sammenheng har også vært foreslått i tidligere studier. Med det forskerne vet i dag, er de imidlertid forsiktige med å trekke for omfattende konklusjoner.

Stort problem

- Det er interessant at det man ser som en opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos schizofrene ikke bare skyldes uheldig livsstil og bivirkninger av medisiner, sier Erik Johnsen, forsker og overlege ved Haukeland universitetssjukehus.

Johnsen, som er prosjektleder for det såkalte psykoseprosjektet i Bergen, har ikke deltatt i den nye, internasjonale studien.

Han mener det er all mulig grunn til å ta forholdet mellom psykiske lidelser og hjerte- og karsykdommer på alvor.

Høyere forekomst av hjerte- og karsykdom er en vesentlig årsak til at mennesker med diagnosen schizofreni statistisk sett dør mange år tidligere enn resten av befolkningen. Økt forekomst av selvmord er en annen årsak.

- Dårligere tilbud

Når det gjelder hjerteproblemer kan mennesker med psykiske lidelser kvie seg for å gå til legen, noe som gjør at sykdommer kan oppdages for seint. Dessuten har internasjonale studier vist at de kan få et dårligere tilbud av helsevesenet når de blir syke.

- En person med schizofreni kan for eksempel få dårligere behandling om han eller hun er innlagt med akutt hjerteinfarkt, sier Johnsen.

Han sier at den nye studien også passer godt inn i en generell øket interesse for sammenhengen mellom omsetningen av fettstoffer i hjernen og psykiske lidelser. Det foregår mye forskning på dette feltet i dag, blant annet knyttet til egenskaper ved forbindelsene mellom hjernecellene.

Referanse:

Ole A. Andreassen et. al.:  ”Improved Detection of Common Variants Associated with Schizophrenia by Leveraging Pleiotropy with Cardiovascular-Disease Risk Factors, The American Journal of Human Genetics, 7. februar 2013.

Powered by Labrador CMS