Et forslag til hvordan Kennewick-mannens ansikt kan ha sett ut, basert på kraniet. Rekonstruksjonen er laget StudioEIS og skulptøren Amanda Danning. (Foto: Brittney Tatchell/Smithsonian Institution)

Kennewick-mannen var innfødt amerikaner

Ingen har visst sikkert hvem han var eller hvor han kom fra. Ny genetisk kunnskap avslutter nå debatten en gang for alle.

For 19 år siden, i en by ved navn Kennewick i staten Washington, USA, fant et par studenter restene av et skjelett.

Karbon 14-analyser viste at det var 8500 år gammelt, og den såkalte «Kennewick-mannen» betraktes i dag som et av de viktigste skjelettene funnet i Nord-Amerika.

Funnet førte til en rettssak mellom forskerne og de innfødte amerikanerne, som mener skjelettet tilhører dem og bør returneres umiddelbart.

19 år med diskusjon

I 2004 bestemte retten at skjelettet skulle overføres til den amerikanske hærens ingeniørkorps (USACE). Forskerne fikk dermed mulighet til å undersøke det nærmere.

De innfødte amerikanerne valgte å kalle ham «the Ancient One». De første undersøkelsen tydet imidlertid på at han mest av alt lignet folk fra Polynesia og Japan.

Nå har en internasjonal gruppe forskere avkodet mannens arvemasse. Resultatet er at det likevel er de innfødte amerikanerne som er tettest i slekt med Kennewick-mannen.

Forskningen er nylig publisert i tidsskriftet Nature.

Solid funn

Eske Willerslev, professor ved senter for geogenetikk ved Københavns Universiet, har stått i spissen for forskningen. Under en pressekonferanse fortalte han om funnet:

– Det er tydelig at han er tettest beslektet med dagens indianere.

Willerslev og kollegene hans hentet ut DNA fra en knokkel på Kennewick-mannens hender. DNA-et var nedbrutt, men det var nok til en sekvensering.

De sammenlignet DNA-et med dagens indianere og folk fra andre deler av verden.

– Vi kan se at han er nærmere knyttet til bestemte grupper av indianere, sier Willerslev.

De nærmeste slektningene finnes nettopp i Colville-reservatet i Washington.

Flere slektskapslinjer

De felles forfedrene til Colville-stammen og Kennewick-mannen levde for om lag 700 år før han ble født. Det er altså om lag 9200 år siden.

Rasmus Nielsen, som er professor i genetikk ved University of California, forklarer at det fortsatt er usikkert om det finnes flere felles forfedre.

– Folk har giftet seg på tvers av disse stammene så lenge noen kan huske. Dermed er de fire andre stammene trolig også i slekt med Kennewick-mannen, sier Rasmus Nielsen, en av den andre forskerne bak de nye resultatene.

Han håper flere innfødte amerikanere vil levere DNA-prøver, slik at forskerne kan undersøke dette nærmere.

Spennende teorier

Her er hele skjelettet fra Kennewick-mannen. Han var høy for sin tid og som levde som jeger og sanker. (Foto: Chip Clark/Smithsonian Institution)

I en bok fra september 2014 foreslo Douglas Owsley og 45 medforfattere at Kennewick-mannen stammet fra et sjøfarende folkeslag.

De hadde smalere kranier og mindre ansikter enn moderne indianere. De skulle være i slekt med folk som i dag bor i Polynesia og med Aino-stammen i Japan.

Andre har foreslått at Kennewick-mannen stammet fra Europa.

– De genetiske dataene viser at ett individ er for lite til å vise sammenhenger med et moderne folkeferd, sier Willerslev.

– Hvis du hadde hatt 100 skjeletter, kunne det kanskje ha fungert.

Teknologisk utvikling

Forskerne tok ut mindre enn et gram av skjelettet til Kennewick-mannen.

Morten Rasmussen, som er postdoktor ved geogenetisk senter i København, forklarer at tidligere forsøk ikke har lykkes.

– Teknologien har gått framover de siste årene. Vi kunne få ut mye mer informasjon fra kortere biter av DNA, forklarer Rasmussen.

Kan bety slutten på konflikt

Det har vært 19 år med konflikt mellom forskere og innfødte amerikanere.

Willerslev mener forskningen fungerer best hvis det etableres en gjensidig respekt. Forskere bør involvere lokale stammer, som kan ha en interesse i utfallet.

– Det burde kanskje ha foregått på en annen måte helt fra starten. Men det er vel en slags ironi her, sier han.

Amerikansk lovgivning gir stammene råderett over levninger fra innfødte amerikanere.

Men i 2004 var det ifølge retten ikke klart at Kennewick-mannen var innfødt amerikaner. Derfor ble skjelettet stilt til rådighet for forskerne.

Kennewick-mannen er fortsatt i Burke Museum i Washington. Han er ikke stilt ut, og adgangen er nøye kontrollert.

Referanse:

Morten Rasmussen mfl.: The ancestry and affiliations of Kennewick Man, Nature (2015), DOI: 10.1038/nature14625

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS