Europeiske bønder, slik Peter Breugel framstilte dem i 1565. Men hvordan kom jordbruket til Europa? (Bildee: Peter Breugel - The Harvesters)

Hvor kom de første europeiske bøndene fra?

Forskere har undersøkt eldgammelt DNA for å finne ut om europeere lærte seg jordbruk selv, eller om flinke bønder fra Hellas og Tyrkia vandret inn på kontinentet med ny kunnskap.

Jordbruk har vært en av de viktigste drivkreftene bak vår moderne verden. Folk kan bruke tiden på noe annet enn jakt og innsamling av mat, og samfunnet kan deles opp i spesialiserte jobber som politikere, vitenskapsmenn eller ingeniører.

Men hvordan kom jordbruket til Europa? Folk i Midtøsten begynte å dyrke marken for rundt 12 000 år siden, ifølge Science.

Jordbruket spredte seg i Europa noen årtusener senere, og nådde Sentral-Europa for rundt 7500 år siden, ifølge en ny studie i tidsskriftet PNAS.

Men spørsmålet er om jordbruks-kunnskapen ble lært av europeiske jegere og samlere fra rutinerte bønder fra Tyrkia og Hellas, eller om disse bøndene var del av en folkevandring dypere inn i Europa.

En stor, internasjonal forskergruppe har nå kommet med et nytt bidrag til denne debatten. De har analysert gammelt arvemateriale fra tidlige greske, tyrkiske og europeiske bønder for å se om de var i slekt med hverandre.

Forskerne mener de finner et klart slektskap. De tror at greske og tyrkiske bønder vandret inn i Europa og fikk barn med de innfødte.

Eldgammelt DNA

Forskerne har samlet inn arvemateriale fra folk som levde i tidlige jordbrukssamfunn i Tyskland og Ungarn. Dette er ikke snakk om vanlig kjerne-DNA i cellene – det er brutt ned for lenge siden.

Men forskerne kan fortsatt analysere det som kalles mitokondrielt DNA (mtDNA). Dette DNA-et arves bare fra mor, og kan si noe om slektsrekker. Den kan trekkes ut av bein eller tenner, og dermed bevares mye lengre.

Etter å ha analysert DNA fra både de tidlige europeiske bøndene og de greske og tyrkiske bøndene hevder forskerne at det er klare likheter.

Innfødte og immigranter

Den samme forskergruppen har tidligere undersøkt om de tidligste bøndene i Europa var i slekt med jegere og samlere fra den samme tiden i det samme området. Det var de ikke, ifølge denne 2009-studien i tidsskriftet Science.

Forskerne tror dermed at immigrantene fra Tyrkia og Hellas snakket et annet språk og hadde en helt annen kultur enn de innfødte europeerne. I begynnelsen var det sannsynligvis lite sammenblanding, men etter noen århundrer virker det som om nye familiesammensetninger gikk på tvers av kulturene.

Forskerne lagde også en datamodell for å undersøke hvordan mtDNA-et fra Tyrkia og Hellas spredte seg gjennom Europa, og de mener de finner klare tegn på at jordbruket i Europa ble med i en folkevandring. De tror det var lite utveksling av ideer før de forskjellige folkegruppene begynte å blande seg med hverandre.

Sannsynligvis kom jordbruket i Europa fra flere steder. Immigranter fra Asia brakte også med seg jordbruk til Europa, men på et senere tidspunkt, ifølge studien.

Referanse:

Zuzana Hofmanová mfl: Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans. PNAS, juni 2016. DOI: 10.1073/pnas.1523951113. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS