Sinosauropteryx prima-fossil utstilt i Hong Kong Science Museum.

Dette kalles dinosaurenes Pompeii

Funnene i Kina er det største som har skjedd innen paleontologi de siste 20 årene, ifølge Jørn Hurum. De har endret hele vår forståelse av utviklingen fra dinosaur til fugl.

I 1996 ble Sinosauropteryx, den første ikke-flyvende dinosauren med fjær, funnet i Kina.

Det var bare begynnelsen.

Den fjærkledde dinosauren ble funnet i Liaoning-provinsen i Kina. Her er det viktige steinformasjoner med fossiler som sammen kalles Jehol-gruppen.

Funnstedene har senere blitt kalt «dinosaurenes Pompeii», forteller paleontolog Jørn Hurum. Han er ekspert på dinosaurer og andre utdødde dyr.

En Sinosauropteryx spiser en Dalinghosaurus-øgle i Jehol i Kina, slik en kunstner har forestilt seg det.

Det største de siste 20 årene

Forskning.no fyller 20 år i år. I den anledning ser vi tilbake på enkelte fagfelt. Funnene i Jehol er det største som har skjedd innen paleontologi de siste 20 årene, sier Jørn Hurum til forskning.no.

forskning.no 20 år

Vi går igjennom hva som har skjedd på ulike fagfelt siden forskning.no ble startet opp.

– Det er der nesten alt kommer fra som har å gjøre med dinosaurer eller forståelsen av dinosaurenes tidsalder. Det har revolusjonert alt, hele økosystemet der, sier Hurum, som er professor ved Naturhistorisk museum.

For 128 til 120 millioner år siden var dette et område med store innsjøer, skoger og aktive vulkaner, ifølge en artikkel fra Naturhistorisk museum. Utbrudd fra vulkanene tok livet av dyr og dekket dem i aske. Fossiler av dinosaurer, planter, fugler og insekter ligger godt bevart i lagene.

Funn fra Liaoning har de siste to tiårene vist at mange dinosaurer hadde fjær.

Rovdinosaurer som var opptil rundt sju meter lange, var fjærkledde. Små, tobeinte kjøttetere, som hadde blitt fremstilt som skumle, skjelldekkede øgler, ble nå kledd på og fikk fjær og pynt.

Eksempler på fugler og dinosaurer som er funnet i Liaoning i Kina, disse i Yixian-formasjonen. Navn på arter fra øverst til venstre: Shanweiniao, Jianianhualong, Jianchangosaurus, Tianyuraptor og Zhenyuanlong. Kilde: Wikipedia.

Mange fugler levde sammen med dinosaurer

Slektskapet mellom fugler og dinosaurer var allerede kjent. Men med funnene i dinosaurenes Pompeii, er slektskapet blitt dokumentert i detalj.

– Det har endret hele vår forståelse av utviklingen fra dinosaur til fugl, sier Hurum.

Funn fra Kina har også gjort bildet av naturen i kritt-perioden rikere.

I Kina ble det funnet mange små fugler og fugleaktige dinosaurer sammen med de store.

– Små knokler blir ikke like lett fossiler som store. Veldig mange andre steder i verden samler folk bare de store, sier Hurum.

– Nå vet vi at det var masse små dinosaurer, store dinosaurer, klatrende dinosaurer og glideflyvende dinosaurer. Vi har fått se nye måter dinosaurene levde på.

Repenomamus var et pattedyr fra kritt-tiden som var på størrelse med en grevling. Den spiste kjøtt og er funnet med en liten dinosaur i magen.

Et mer mangfoldig økosystem

Det er også funnet pattedyr som levde sammen med dinosaurene i Kina.

– Dette har endret vårt syn på tidligere pattedyr, sier Hurum.

De graver, svømmer og glideflyr. Noen av dem var så store som grevlinger og spiste små dinosaurer, sier Hurum.

– Vi har trodd at pattedyrene bare var så små som mus og levde livredde og gjemte seg for dinosaurer.

Men de var mer mangfoldige enn som så. De var spesialiserte insektetere, gnageraktige, små rovdyr og planteetere.

Med funnene i Kina har dyrene i kritt-tiden blitt en mer variert gjeng.

Noen av dinosaurene som vi har fått endret vårt bilde av mest de siste tiårene, er raptorene, har Hurum tidligere sagt til forskning.no. Raptorer et uformelt begrep som brukes spesielt om rovdinosaurer i gruppen Dromaeosauridae.

– De har kledd på alle raptordinosaurene, som alltid har vært skumle. Nå har de fjær og ser helt annerledes ut. De ligner ikke i det hele tatt på de gamle, skjelldekkede, firfisleaktige rovdinosaurene, sa Hurum.

Deinonychus var en raptor-dinosaur som forskere nå tror hadde fjær. Disse modellene viser den gamle måten å fremstille dinosauren på og den nye, med fjær. Fra Westphalian Museum of Natural History.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS