Sjeldent gen gir grønlendere diabetes

En genvariant gir grønlendere voldsom økning i risikoen for type 2-diabetes. Funnet gir ny innsikt i sykdommen.

Efraim selger alker og reinsdyrkjøtt i Nuuk, hovedstaden på Grønland. På få tiår har Grønland gått fra et tradisjonelt fangssamfunn til et moderne samfunn. Kosten har endret seg, og det gir økt risiko for diabetes. (Foto: Aftenposten)
Efraim selger alker og reinsdyrkjøtt i Nuuk, hovedstaden på Grønland. På få tiår har Grønland gått fra et tradisjonelt fangssamfunn til et moderne samfunn. Kosten har endret seg, og det gir økt risiko for diabetes. (Foto: Aftenposten)

Genvarianter

Genetiske varianter er forskjellige versjoner av samme gen, hvor enkelte elementer av DNA-et er byttet ut.

De genetiske variantene kan øke eller senke risikoen for å utvikle sykdommer.

Grønlendere er blant verdens tyngste

Befolkningen på Grønland har blant verdens høyeste forekomster av overvekt. Over 50 prosent av befolkningen har en for høyt BMI. Samtidig har folk på Grønland høy risiko for diabetes.

Diabetes blant grønlendere er spesielt interessant fordi befolkningen har et litt annet stoffskifte enn andre folkeslag.

En overvektig grønlender er ofte sunnere enn en overvektig nordmann. Det gjelder selv om grønlendere som regel er fete omkring magen, noe som ellers betegnes som den mest usunne formen for overvekt.

Årsaken til økt forekomst av diabetes ligger i både livsstil og genetikk, men det har hittil vært vanskelig å finne ut av dette, blant annet fordi tette familierelasjoner skaper problemer for forskernes statistikker. Grønlenderne har også hatt en betydelig innblanding av europeiske gener.

For å løse problemet omkring de europeiske genvariantene og de tette familiebåndene nyutviklet forskerne bak den nye studien et statistisk filter for befolkningen.

Danske forskere har oppdaget en endring i arvematerialet – en såkalt genetisk variant – som øker risikoen for type 2-diabetes blant grønlendere ganske dramatisk.

Varianten finnes hos nesten hver femte innbygger på Grønland og gir hele 80 prosent risiko for å utvikle sykdommen.

– Det er ekstremt interessant. Sammenhengen er mye sterkere enn alt annet som er rapportert, forteller en av forskerne bak studien, professor Torben Hansen fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet.

– Oppdagelsen gir oss en ny forståelse av årsaksfølgen fra genvariant til sykdom. Den kunnskapen kan vi bruke til å forstå sykdommen – også utenfor Grønland.

Studien er nettopp publisert i tidsskriftet Nature.

Viktig for medisinsk praksis

Allan Flyvbjerg, diabetesprofessor og helsedekan ved Aarhus Universitet, har ikke deltatt i den nye studien. Han er normalt heller ikke spesielt begeistret for genetiske studier av type 2-diabetes.

Flyvbjerg mener generelt at det er bortkastet tid og penger å gjennomføre store undersøkelser for å finne genvarianter som øker risikoen med noen få prosent. Det har veldig liten betydning i praktisk medisinsk behandling, synes han.

– Man bør ikke teste folk med mindre man har et tilbud til pasientene i etterkant. Ellers har det ikke noen verdi å få vite at man har en økt risiko, påpeker han.

Den nye studien vekker imidlertid Flyvbjergs interesse:

– Hittil har jeg ikke trodd på gentester for type 2-diabetes. Denne studien er imidlertid spesiell. Når de finner et så tydelig signal i gentester, blir det mulig å utnytte i praksis. Da blir det interessant.

En kvart million genvarianter

De danske forskerne undersøkte 5000 grønlendere for 250 000 kjente genvarianter som påvirker blant annet stoffskiftet.

De undersøkte deltakernes evne til å fjerne sukker fra blodet etter inntak av sukkervann – en standardundersøkelse for diabetes og forstadiene til sykdommen.

Dermed kunne de se om problemer med blodsukkeret er koblet til spesifikke genvarianter.

Undersøkelsen pekte på en helt spesiell genetisk variant gir en voldsom økning i risiko.

Forskerne fant varianten i 17 prosent av befolkningen på Grønland, mens 3–4 prosent hadde to kopier. I denne siste gruppen hadde 60 prosent av utviklet type 2-diabetes da de ble 40–60 år gamle, mens 80 prosent av de som var over 60 år hadde sykdommen.

– Det er aldri funnet noen så klar sammeneheng, sier Torben Hansen.

Mangler protein

Den genetiske varianten er imidlertid ikke isolert til Grønland. Den finnes også blant europeere, men da gir den ikke diabetes.

Derfor mente forskerne at det var en annen genetisk faktor som var synderen, en faktor som ble arvet sammen med den opprinnelige varianten.

Etter hvert fant de også den hittil ukjente genvarianten som bare finnes blant grønlendere. Dette er en mutasjon som gjør at et bestemt protein ikke blir produsert i kroppen.

Hvis en person bærer ett eksemplar, produseres bare halvparten av proteinmengden, mens to eksemplarer stopper produksjonen helt.

– Nå kan vi kartlegge årsaken til utviklingen av denne formen for type 2-diabetes, forteller Hansen.

Muskler tar ikke opp sukker korrekt

Det omtalte proteinet sitter i muskulaturen og sørger for at sukkertransportører blir flyttet ut til muskeloverflaten når det er sukker i blodet.

Hvis proteinene mangler, blir ikke sukkeret tatt opp i musklene. Manglende evne til å fjerne sukker fra blodet er et av kjennetegnene ved diabetes.

Men hvorfor har 17 prosent av grønlenderne en genetisk variant som gir dem en enorm risiko for diabetes?

Forskerne har en mulig forklaring:

– Det kan ha vært en fordel for dem før i tiden. Tradisjonelt levde grønlenderne nesten utelukkende av kjøtt og fett fra fisk og pattedyr. De spiste veldig lite karbohydrater. Det ha vært en evolusjonær fordel å holde litt lenger på sukkeret, forklarer Hansen.

Ny behandling

Den nye oppdagelsen gir en ny innsikt i sykdommen diabetes – ikke bare på Grønland, men i hele verden.

Oppdagelsen viser ikke bare økt risiko, men også hvordan risikoen stiger. Det kan være med på å skape et fundament for ny behandling.

– For første gang har vi hele sammenhengen mellom genetiske varianter og diabetes i mennesker og ikke bare i en dyremodell. Når vi utfører videre undersøkelser, kan vi kanskje lage medisiner som kan påvirke sukkertransportørene, eller lage andre medisiner enn insulin til å få sukkeret ut av blodet igjen, sier Hansen.

Allan Flyvbjerg mener at de danske forskerne har truffet spikeren på hodet. Han er spesielt begeistret for at de har sett på bare noen tusen individer fra en spesifikk gruppe.

– Studien viser at det kan lønne seg med små studier av spesifikke befolkningsgrupper når man vil finne varianter som øker risikoen for forskjellige sykdommer.

– De store undersøkelsene fanger ikke varianter som er spesifikke for befolkningsgrupper, sier en Allan Flyvbjerg.

Referanse:

Ida Molkte mfl: A common Greenlandic TBC1D4 variant confers muscle insulin resistance and type 2 diabetes, Nature, juni 2014. doi:10.1038/nature13425 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS