Kurerte diabetes type 2 i lovende forsøk på mus

En ny proteinoppdagelse gir håp om enkel diabetes-kur. Vellykkede forsøk på mus er allerede utført, og forskere føler seg sikker på at det også kan fungere på mennesker.

Diabetes er et voksende problem – også i Norge. Nå håper forskere at en ny proteinoppdagelse kan lede til bedre behandling for personer som lider av diabetes type 2. (Foto: Colourbox)

I samarbeid med:


 

Diabetes er en rask voksende folkesykdom, og det er estimert at det innen 2030 vil være rundt 440 millioner mennesker i verden som lider av sykdommen.

I dag finnes det ingen kur eller effektiv behandling som helt kan fjerne diabetessymptomene. Det jobbes derfor intenst med å finne ny og bedre medisin mot denne sykdommen – og aller helst en kur.

Nå har en gruppe forskere gjort overraskende funn som kan gi nytt håp til diabetesrammede.

Protein med skjult egenskap

Gjennom testing på mus fant forskerne ut at et spesielt protein, som allerede produseres naturlig i kroppen, kan behandle – og til og med reversere, diabetes type 2.

Dette er den vanligste diabetestypen, som rundt 350.000 nordmenn har.

Til tross for at forskerne kun har testet behandlingen på mus, føler de seg sikre på at samme behandling kan benyttes på mennesker. Akkurat det trenger det imidlertid mer forskning til for å få bekreftet.

Proteinet – kalt fibroblast growth factor 1 (FGF1) – spiller allerede en viktig rolle i kroppen vår. Det sørger for både cellevekst og vevsreparasjoner. Men – det kommer vanligvis ikke inn i blodstrømmen vår.

– Hadde ingen anelse

Forskerne fant imidlertid ut at når dette proteinet ble sprøytet inn i en muskel hos overvektig mus med diabetes, og på denne måten kom i kontakt med blodet, ble blodsukkernivået i kroppene deres kraftig redusert. Dette var en effekt som kom svært overraskende på forskerne.

– Vi hadde ingen anelse om at dette molekylet kunne ha denne effekten, sier medforfatter av studien, Michael Downes, ifølge The Verge.

I levervevet hos mus med diabetes type 2 er fettfylte celler hvite (se bilde A.). Etter injeksjonen av FGF1-proteinet begynte cellene å kunne absorbere sukker fra blodet igjen (se bilde B). Dermed begynte de å ligne friske celler. (FOTO: SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES)

Ved hjelp av en enkelt injeksjon holdt blodsukkeret seg stabilt i to dager, men ikke nok med det; langvarig behandling reverserte også insulin-ufølsomheten – den underliggende fysiologiske årsaken til diabetes-sykdommen.

I praksis var diabetesplagene helt borte, for musene.

Ingen bivirkninger

Ifølge forskningsrapporten, som er publisert i tidsskriftet Nature, skal behandlingen heller ikke ha gitt noen bivirkninger, noe som er et problem med mye av dagens diabetes-medisin.

– Å kontrollere glukose-nivået er et dominerende problem i dagens samfunn. FGF1-proteinet tilbyr en ny metode for å kontrollere glukose på en effektiv og uventet måte, sier hovedforfatter bak studien, Ronald M. Evans.

– Lang vei fra mus til menneske

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, ser positivt på funnene, men tør ikke hoppe i taket enda.

– Denne forskningen er spennende. Imidlertid er det et godt stykke fra mus til mennesker, ofte er det snakk om ti år, sier Allgot til NRK.no.

– Mange forsøk på mus viser også at de ikke gjelder for mennesker. Vi skal absolutt være optimister ved nye funn, men vi må også være realister.

Kostbare komplikasjoner

Allgot er klar på at ny og bedre medisin blir svært viktig i årene som kommer.

– Diabetes type 2 er en stor utfordring i Norge. Sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner i øyne, nyrer, hjerte/kar og føtter. Det er store lidelser knyttet til komplikasjonene og det gir store samfunnskostnader.

Han forteller at 70 prosent av pengene som brukes på diabetes i Norge, går med til behandling av nevnte komplikasjoner.

– Derfor er det meget viktig at behandlingen blir bedre og det utvikles bedre medikamenter, avslutter generalsekretæren.

Powered by Labrador CMS