(Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Tvilsomt om D-vitamin beskytter mot diabetes 2

En ny studie viser at kvinner som tar D-vitamintilskudd eller soler seg, har mindre risiko for å få diabetes 2. Men den slaktes av norske forskere. – Neppe noen effekt, fastslår norsk forsker.

D-vitaminet er viktig for opptak av kalsium, og mangel kan føre til svekket beinstruktur. Men det forskes stadig på om D-vitamin kan spille en rolle for andre funksjoner i kroppen.

Ifølge en studie som nylig ble publisert i Menopause, kan D-vitamin bidra til å senke blodsukkernivået, og dermed senke risikoen for å utvikle diabetes 2.

Men norsk forsker er kritisk til resultatet.

Kan øke insulin-følsomheten

I denne studien deltok 680 kvinner fra Brasil som var mellom 35 og 74 år. Forskerne hadde som mål å undersøke om det var en mulig sammenheng mellom D-vitaminmangel og økt blodsukkernivå.

Diabetes 2 skyldes at kroppen lager for lite insulin, eller at kroppen er for lite følsom for insulin. Høyt blodsukkernivå kan være forløperen til diabetes 2.

Ifølge forfatterne viser også tidligere studier en sammenheng mellom D-vitamin og blodsukkernivå. Dette kan tyde på at D-vitamin øker følsomheten for insulin.

Forskerne konkluderer med at mangel på vitamin D har sammenheng med høyt blodsukkernivå.

D-vitamintilskudd og lavt blodsukker

Bare 3,4 prosent av deltakerne rapporterte at de tok D-vitamintilskudd. Forskerne fant ut at disse sjeldnere hadde høyt blodsukkernivå enn resten. De fant også ut at de som solte seg, hadde lavere blodsukker enn de andre.

Men redaktøren av Menopause innrømmer at forskerne ikke har funnet en årsakssammenheng mellom blodsukkernivå og D-vitaminbeholdning.

– Lave nivåer av vitamin D kan spille en betydelig rolle for utviklingen av diabetes 2, uttaler redaktør JoAnn Pinkerton, som gir ut journalen Menopause.

Hun tilføyer at det trengs mer forskning for å vise om tilskudd av vitamin D kan bedre blodsukkernivået.

Fant ingen sammenheng

Forsker Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet er lite imponert over studien.

- Dette er en tverrsnittstudie som ligger ganske langt nede på hierarkiet over forskningsdesign som gir sikre bevis for årsakssammenheng, påpeker han.

Det finnes mange studier av sammenhengen mellom vitamin D og glukose/diabetes, både observasjonsstudier og intervensjonsstudier, der forskerne forsøker å redusere forekomsten av en sykdom.

– I en studie testet vi ut om det å gi personer D-vitamintilskudd, påvirket gjennomsnittlig blodglukose. Dette var innvandrere i Norge med lavt D-vitamin-nivå. Vi fant ingen slik sammenheng, og det er i samsvar med andre randomiserte studier, forteller Stene.

Studien var randomisert og med placebo, det vil si at deltakerne som fikk uvirksomt stoff ble valgt ut tilfeldig.

Kan være at syke får lite D-vitamin

Også en annen randomisert studie som ble utført på pasienter med diabetes 2, viste ingen effekt av vitamin D-tilskudd.

Deltakerne fikk ikke bedret glukoseomsetningen. Det vil si at de ikke fikk redusert insulinresistens ved å få tilført D-vitamintilskudd. Studien ble utført av Hanne Løvdal Gulseth ved Folkehelseinstituttet, og er publisert i Diabetes Care.

I befolkningsstudier er det altså funnet sammenheng mellom lite D-vitamin og dårlig blodsukkerregulering.

– Men i intervensjonsstudier ser vi ofte ingen effekt av å gi D-vitamintilskudd. Dette kan tyde på at det er de syke som får lavt D-vitaminnivå. Det ser altså ut til å være et mønster av det vi kaller revers kausalitet, sier Stene.

Kilder:

T. Valladares mf: Higher serum levels of vitamin D are associated with lover blood glucose levels. Sammendrag. Menopause, januar 2019.

H. L. Gulseth mf: Effects of Vitamin D Supplementation on Insulin Sensivity and Insulin Secretion in Subjects Eith Type 2 Diabetes and Vitamin D Deficiensy: A Randomized Controlled Trial. Sammendrag. Diabetes Care, juli 2017.

A. A. Madar mf: Effect of vitamin D3 supplementation on glycated hemoglobin (HbA1c), fructosamine, serum lipids, and body mass index: a randomized, double blinded, placebo-controlled trial among healthy immigrants living in Norway. Sammendrag. Diabetes Res Care, 2014.

Powered by Labrador CMS