Mange personer med psykiske sykdommer risikerer å få diabetes 2 i tillegg, som følge av at medisinene de tar, har vektøkning som mulig bivirkning. Diabetesforbundet samarbeider med Helsedirektoratet om å få primærhelsetjenesten til å sjekke denne pasientgruppen for sykdommen. (Foto: Colourbox)

Mange kan ha diabetes 2 uten å vite det

Vektøkning er en vanlig bivirkning av en rekke medisiner. Diabetesforbundet frykter at mange går rundt med uoppdaget diabetes type 2.

Slik ble studien gjort

Studien ble utført av lege Christina Mangurian sammen med kolleger ved University of California, San Francisco.

51 000 deltakere deltok i to perioder, gjennom hele 2009 og fra oktober 2010 til september 2011.

Hele 40 prosent av pasientene fikk en uspesifikk screening i primærhelsetjenesten, definert som en ikke-fastende blodprøve. Bare 30 prosent fikk en spesifikk test, definert som test av glukoseinnhold i fastende blodprøve. Resten ble ikke testet i det hele tatt. 

Diabetes 2

Antall tilfeller øker stadig. Viktige årsaker er arvelige anlegg, og miljøfaktorer som overvekt og lite fysisk aktivitet.

Sunnere kosthold, mosjon og lavere vekt kan for noen normalisere blodsukkeret, og holde sykdommen under kontroll.

Andre trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret.

Mange bruker også medisiner for å  regulere andre forstyrrelser som høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Mange personer med psykiske sykdommer som bipolare lidelser og schizofreni får vektøkning på grunn av medisinene. Dermed blir de også ekstra utsatt for å få diabetes type 2. Nå viser en ny studie fra USA at bare en tredel i denne gruppen testes for om de har fått diabetes av helsetjenesten.

Studien ble denne uken publisert på JAMA Internal Medicine.

Også problem i Norge

Mange i denne pasientgruppen går rundt med uoppdaget diabetes 2, med alle de helsefarene det bringer med seg. Problemet er trolig utbredt også her til lands. Det er en kjent sak at antidepressiva og antipsykotiske midler har bivirkninger hvor vektøkning er en av dem, ifølge generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet

– Derfor er det ingen grunn til at dette ikke gjelder også i Norge. Men vi har nok hatt for lite fokus på at disse utsatte personene bør teste seg for diabetes 2, sier Allgot til forskning.no.

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet. (Foto: Diabetesforbundet)

Det er veldig viktig at personer i risikogruppen tester seg, slik at man kan oppdage sykdommen på et tidlig tidspunkt.

– Jo tidligere sykdommen oppdages, jo flere komplikasjoner kan man unngå. Dessuten kan man ved å legge om livsstilen, redusere farene med sykdommen, understreker han.

Må være genetisk disponert

Vektøkning gjør at man blir veldig utsatt for diabetes 2, hvis man i tillegg har noen i familien som har sykdommen.

– Man må i tillegg er genetisk disponert for sykdommen, presiserer Bjørnar Allgot.

Anbefalingen fra det amerikanske diabetesforbundet om at denne gruppen pasienter bør testes, er veldig klok, sier Allgot.

Diabetesforbundet i Norge har et samarbeid med Helsedirektoratet om å gi primærhelsetjenesten mer informasjon om faren. De håper derfor at fastleger og spesialhelsetjenesten kan nå ut til risikogruppen med informasjon om risikoen, og foreslå testing. 

To dårlige venner

– Psykisk sykdom og diabetes er to dårlige venner, illustrerer Allgot.

Mange som sliter psykisk er også i dårlig fysisk form. Og hvis man har fått diabetes 2 blir man trøtt og sliten. Dårlig fysisk form kan være en ekstra belastning, sier han.

Det kan også være vanskelig å oppdage at man har diabetes 2. Symptomene er så uklare og annerledes enn ved diabetes 1, hvor typiske tegn er hyppig vannlating, tørste og vektnedgang.

– Trøtthet er nettopp et av de viktigste symptomene på diabetes 2, sier Allgot i Diabetesforbundet. 

En tidligere studie har vist at mange går ned i vekt etter at de har fått diabetesdiagnosen. 

Kan senke risikoen selv

Den gode nyheten for dem som er i risikosonen, er at de kan gjøre mye selv for å redusere risikoen.

– Man kan bli mer fysisk aktiv og spise mer grønnsaker. Det senker risikoen betydelig, sier Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundet har laget en egen test som alle kan ta på nettsiden.

Test deg for diabetes her.

– Denne testen er basert på 12 års forskning om risikofaktorer. Alle kan ta testen, og om man finner ut at man har høy risiko, kan man senke risikoen ved å legge om livsstilen, sier Allgot.

Noen med innvandrerbakgrunn har riktignok større risiko enn testen viser.

– De har økt risiko for diabetes selv med et mindre midjemål. Det vil si at det skal mindre vektøkning til for særlig mange som kommer fra visse deler av Asia. Dette skyldes at vi er genetisk ulike, forklarer Allgot.

Under hver tredje ble testet

Fordi vektøkning er en vanlig bivirkning av medisiner mot alvorlige psykiske lidelser, anbefaler den amerikanske diabetesforeningen at denne risikogruppen testes årlig for diabetes 2.  

Men ifølge den amerikanske studien ble bare 30 prosent av 50 000 deltakere testet spesifikt av primærhelsetjenesten for diabetes 2.

– Dette er en sårbar, utsatt gruppe, og vår observasjon støtter verdien av å integrere tester av diabetes mellitus hos grupper med høyere risiko i helse og primærhelsetjenesten, sier Christina Mangurian ved University og California, San Francisco.

Dør 25 år tidligere

Voksne med alvorlige psykiske lidelser er anslått til å dø i gjennomsnitt 25 år tidligere enn den generelle befolkningen, hovedsakelig på grunn av for tidlig hjerte-karsykdom.

Alvorlig psykisk lidelse er assosiert med økt risiko for type 2 diabetes og behandling med antipsykotiske medisiner bidrar til denne risikoen. The American Diabetes Association anbefaler derfor årlig screening for pasienter behandlet med antipsykotiske medisiner.

Kilde:

Christina Mangurian, mf: Diabetes Screening Among Underserved Adults With Severe Mental Illness Who Take Antipsychotic Medications. JAMA Internal Medicine. 9. november 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.6098. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS