Det skal opprettes en nasjonal biobank, Norsk diabank, som har som mål å samle biologiske prøver fra 100.000 voksne med diabetes.
Det skal opprettes en nasjonal biobank, Norsk diabank, som har som mål å samle biologiske prøver fra 100.000 voksne med diabetes.

Biobank skal prøve å løse diabetesgåten

En ny nasjonal biobank har som mål å samle inn biologiske prøver fra 100.000 voksne med diabetes.

Norsk diabank er navnet på den nye nasjonale biobanken som skal opprettes. Nyheten kommer fra Universitetet i Bergen på verdens diabetesdag mandag 14. november.

Det oppfordres til dugnad med innsamling av blod fra alle voksne med diabetes for å lage en diabetesbiobank.

Vet ikke årsaken til diabetes

Et økende antall mennesker får diagnosen diabetes, men årsakene til at man utvikler sykdommen, er fremdeles ikke kjent for over 95 prosent av tilfellene.

Fremtidens diagnostikk og behandling trenger større grad av presisjon for å kunne forbedre prognose og livskvalitet. Sentralt i dette arbeidet er å kunne koble detaljert informasjon om sykdommen og sykdomsforløpet fra registre.

Norge har noen av verdens beste registre innen diabetes. De inneholder opplysninger om pasienter med diabetes med genetiske og metabolske data fra biologiske prøver.

Initiativet til diabetesbanken støttes av Norges Diabetesforbund og Fagrådet for Norsk diabetesregister for voksne. Innsamlingen har startet i Helse vest, men vil bli en del av et prosjekt for å lage en landsomfattende biobank.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS