Diabetes fører til nedsatt mental funksjon

Type 2-diabetes hos kvinner fører til nedsatt mental funksjon. Det viser en undersøkelse fra USA hvor mer enn 16 000 kvinner deltok.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nedsatt mental (kognitiv) funksjon er et mellomstadium mellom normal hjernefunksjon og demens.

Forskerne har lenge visst at det har vært en sammenheng mellom type 2-diabetes og økt risiko for å utvikle demens i alderdommen.

Undersøkelsen som nylig er publisert i British Medical Journal bekrefter denne mistanken.

50 prosent forskjell

Risikoen for at du som kvinne mellom 70 og 81 år skal få problemer med hukommelse og erkjennelse på dine gamle dager, øker dramatisk dersom du har type 2-diabetes.

I den amerikanske undersøkelsen, der hele 16 000 kvinner er undersøkt, hadde diabetikere hele 50 prosent større sjanse for å få nedsatte kognitive funksjoner, sammenlignet med kvinner uten diabetes.

Dette gjaldt for kvinner som hadde diagnosen i over 15 år.

Samfunnsproblem

Hos type 2-diabetikere virker insulinet i kroppen for dårlig. Sykdommen rammer flest eldre og overvektige personer.

Type 2-diabetes rammer eldre kvinner i mye høyere grad enn andre befolkningsgrupper, og gir en større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer enn hos menn.

Forskerne bak studien understreker viktigheten av å ta inn over seg den samfunnsmessige oppgaven det er å diagnostisere mennesker med type 2-diabetes og gi dem korrekt medisinering.

Årsaken er blant annet estimater fra USA som viser at en utsettelse av demens med ett år hos et menneske, sparer USA for 800 000 demenstilfeller om 50 år.

Mye diabetes i Norge

Type 2-diabetes regnes som en av Norges store folkesykdommer, og er blant de livsstilsykdommene som øker mest. Ikke minst fordi det moderne mennesket er mye mindre i aktivitet enn tidligere.

Omtrent 100 000 nordmenn har påvist type 2-diabetes, men hele 20 000 nordmenn har sykdommen uten å vite om den.

De neste 25 årene regner man med at antall nordmenn med type 2-diabetes vil øke med 40 prosent.

Behandling av betydning

I undersøkelsen ble det sett på hva slags behandling kvinner med diagnosen type 2-diabetes gikk til, og om det var forskjell i kognitive evner hos kvinnene med ulike behandlinger.

Det var det.

De kvinnene som fikk antidiabetika gjennom munnen (oral hypoglycaemic therapy), risikerte ikke å utvikle nedsatte mentale funksjoner. Denne gruppen kvinner hadde like stor risiko som kvinner uten diabetes for å utvikle demens.

Derimot hadde kvinner som fikk insulinbehandling litt høyere risiko for å utvikle nedsatte mentale funksjoner, enn de med oral behandling.

Kvinner som ikke fikk behandling for diabetes i det hele tatt, så ut til å være mest i fare for å utvikle mentale problemer.

Farlig sykdom

Utenom økt risiko for demens på sikt, fører type2-diabetes til:

  • To til fire ganger økt risiko for hjerte-karsykdommer.
  • To til fire ganger økt dødelighet ved hjerteinfarkt.
  • Økt risiko for hjertesvikt.
  • Kraftig økt risiko for amputasjoner.

Referanse:

Giancarlo Logroscino, Jae Hee Kang, Francine Grodstein; Prospective study of type 2 diabetes and cognitive decline in women aged 70-81 years

Lenker:

Om diabetes

Om type 2-diabetes

Powered by Labrador CMS