En person som var 2,5 kilo ved fødselen, får diagnosen type 2 diabetes sju år tidligere enn en person som veide 4,5 kilo. Hver gang fødselsvekten økes med ett kilo, faller risikoen med 40 prosent. Dette viser ny forskning fra Danmark.
En person som var 2,5 kilo ved fødselen, får diagnosen type 2 diabetes sju år tidligere enn en person som veide 4,5 kilo. Hver gang fødselsvekten økes med ett kilo, faller risikoen med 40 prosent. Dette viser ny forskning fra Danmark.

Jo mindre babyen er ved fødselen, jo større er risikoen for diabetes type 2 som voksen

Den kalles av og til livsstilsdiabetes. Men det er ikke bare livsstil, overvekt og arv som øker risikoen for diabetes type 2, viser to nye studier fra Danmark.

Forskere har lenge hatt en mistanke om en sammenheng mellom lav fødselsvekt og utvikling av diabetes type 2. 

Nå har to nye danske studier bekreftet denne sammenhengen. De mener at fødselsvekt kan bli den nye markøren for risiko for å få denne sykdommen. De finner nemlig en sterk sammenheng. 

– Jeg har lenge trodd på en sammenheng, men er forbløffet over resultatene, som er helt entydige og klare, sier Allan Vaag. 

Han er professor på Lunds universitet i Sverige og overlege på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Hva er årsaken?

Tidligere forskning fra Universitetet i Bergen har funnet en sammenheng mellom barnets fødselsvekt og barnets egne diabetesgener. 

UiB-forskernes bidrag inngikk i en stor britisk studie med 500.000 personer fra en rekke land.

Forskerne mente at dette funnet slo bein under den etablerte teorien om at sammenhengen skyldes miljøer i fosterlivet, som for eksempel mangelfull ernæring.

Det er vanlig å ha noe av genvarianten som gir risiko for diabetes. Enkelte har mer enn andre og dermed større risiko, sa UiB-professor Pål Njølstad til VG i 2019. 

Men de to nye studiene fra Danmark tyder igjen på at fødselsvekt kan være en egen risikofaktor for å få sykdommen.

– Fødselsvekt viser seg å være en selvstendig risikofaktor, på lik linje med din genetikk og din familiehistorie.

Dette er et helt nytt og banebrytende funn, sier Allan Vaag i en pressemelding. 

Høy fødselsvekt, mindre sykdom

De danske forskerne har tatt for seg informasjon om vekt og lengde på barnet, som jordmoren fyller ut rett etter fødselen.

I den ene studien inngår opplysninger fra nærmere 5.000 voksne født mellom 1939 og 1971. Deltakerne er fulgt opp i nærmere 20 år. I denne perioden utviklet 492 personer diabetes type 2. 

Forekomsten var markant høyere blant dem som hadde lav fødselsvekt. Dette funnet holdt seg da forskerne kontrollerte for kjente risikofaktorer som genetikk og overvekt. 

Ikke mange ble født med høy fødselsvekt den gang. Derfor kan ikke forskerne si om store babyer er beskyttet mot sykdommen, eller motsatt. Det de tydelig ser, er at jo høyere fødselsvekt barnet har, jo mindre er forekomsten av diabetes type 2 som voksen. 

– Svært uvanlig 

I en annen dansk studie som nylig ble publisert, tar de danske forskerne utgangspunkt i nærmere 7.000 dansker som akkurat hadde fått diagnosen.

Disse danskene hadde kommet til verden både som små og store babyer. De veide alt fra én kilo til seks kilo. Studien viser at jo mindre deltakerne veide da de ble født, jo tidligere fikk de denne diabetestypen. 

– En person som var 2,5 kilo ved fødselen, får diagnosen sju år tidligere enn en person som veide 4,5 kilo, sier førsteforfatter Aleksander Lühr Hansen. Han er lege og forsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen. 

– Det er svært uvanlig å se så tydelige forskjeller i en studie, uttaler forskeren i pressemeldingen fra forskningssenteret. 

Hva gir lav fødselsvekt?

I den ene artikkelen som omtales her, defineres lav fødselsvekt som under 2,5 kilo ved fødsel. I den andre studien defineres det som under tre kilo.

De danske forskerne forklarer lav fødselsvekt med at barnet får for lite næring i mors liv. Derfor skjer det en manglende modning av organer. 

– Det kan være bukspyttkjertelen, som produserer insulin. Men det kan også være tilfelle med fettvevet, musklene, tarmene, leveren, hjertet og hjernen, forklarer Allan Vaag. 

Overvekt fortsatt viktigst

Overvekt er fortsatt den viktigste og utløsende faktoren for type 2-diabetes, påpeker forskerne. 

Men fødselsvekt ser ut til å ha samme betydning for utvikling av sykdommen som de genene man arver fra sine foreldre, mener de. 

Det betyr at hvis du er født med lav fødselsvekt, bør du ikke bli overvektig. 

Det skal mindre overvekt til for at du utvikler sykdommen, og du får en mer alvorlig sykdomsutvikling, sier Vaag. 

Referanser:

Rasmus Wibæk, m.fl: Low birth weight is associated with a higher incidence of type 2 diabetes over two decades independent of adult body mass index and genetic predisposition,  Diabetologica, april 2023

Aleksander Lühr Hansen, m.fl: Birthweight is asscociated with clinical characteristics in people with recently diagnosed type 2 diabetes, Diabetologica, juni 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS