Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Pennesplitt mellom to ljåblader eller halvnaken dame? Hestesko eller hode med hjelm? Volda (til venstre) og Åseral er to av kommunene med kommunevåpen som til forveksling kan se ut som noe annet enn de skal fremstille.
Pennesplitt mellom to ljåblader eller halvnaken dame? Hestesko eller hode med hjelm? Volda (til venstre) og Åseral er to av kommunene med kommunevåpen som til forveksling kan se ut som noe annet enn de skal fremstille.

Ser du syner i norske kommunevåpen?

47 av kommunene i Norge har kommunevåpen som kan se ut som noe annet enn det de skal fremstille.

Alle 356 kommuner i Norge har et eget kommunevåpen.

De skal være visuelle kjennetegn for kommunen din og kan være alt fra blomster til moskus, pennesplitter til ploger – motiver og figurer du skal kunne se og forstå hva er.

Problemet er bare at flere av dem er utformet slik at de er sårbare for såkalte perseptuelle illusjoner – eller synsbedrag.

– Disse illusjonene kan påvirke fortolkningen av våpnene, forteller professor Reidulf G. Watten ved Institutt for psykologi på Høgskolen i Innlandet.

Reidulf G. Wattens interesse for kommunevåpen åpenbarte seg under en ferietur i Norge. Da så han at noen av dem lignet på noe annet enn opprinnelig tenkt.
Reidulf G. Wattens interesse for kommunevåpen åpenbarte seg under en ferietur i Norge. Da så han at noen av dem lignet på noe annet enn opprinnelig tenkt.

Han har nettopp fått publisert en artikkel om temaet i Forskningstidsskrift for design og designdidaktikk – Form Akademisk.

Pennesplitt eller dame?

Da kommunene Volda og Hornindal slo seg sammen for noen år siden, måtte de lage nytt kommunevåpen.

Hornindal hadde tre ljåblader. Volda hadde en pennesplitt. De endte opp med en pennesplitt med et ljåblad på hver side.

Det folk så, var en nokså naken kvinnefigur, innrammet, sett forfra. Og praten har gått.

I kommunevåpenet til Volda er det mange som ser en innrammet naken kvinnefigur.
I kommunevåpenet til Volda er det mange som ser en innrammet naken kvinnefigur.

– Det er påfallende mange som har reagert på våpenet i Volda. Her ser du noe av det som kan være en utfordring med å slå sammen to kommuner visuelt. Det kan bli helt feil, sier Watten.

Han har sittet foran PC-en og nistudert alle de 356 kommunevåpnene i Norge. 

Og det er ikke bare Volda kommune som har et kommunevåpen som kan se ut som noe annet enn det som opprinnelig var tanken.

– Jeg har humret og ledd mye, og jeg har tenkt: jøss, så mye fantasi det er ute og går her. Det er mange gode våpen og mye god visuell kunst jeg har sett igjennom, sier Watten.

De tre illusjonene

Det er tre hovedkategorier illusjoner som er særlig aktuelle for kommunevåpen. Det er ansikts-illusjoner, form-illusjoner og såkalte Herrmann-gitre.

Dette er kjente fenomener og kommer fra gestaltpsykologien på 1920-tallet. Det handler om visuelle stimuli, og at helheten er noe mye mer enn delene i seg selv.

– Hjernen konstruerer visuelle fenomener som egentlig ikke er der, men som vi opplever som virkelige likevel, forteller Watten.

Du har sikkert sett flere av dem opp gjennom årene, for eksempel en vase som kan se ut som to ansikter som ser mot hverandre?

Edgar Rubins vase-ansikts-illusjon er en av de mest kjente eksemplene på dette fenomenet.
Edgar Rubins vase-ansikts-illusjon er en av de mest kjente eksemplene på dette fenomenet.

– Du ser en vase, og du ser et ansikt i profil, men du ser aldri begge to samtidig. Selv om du vet at dette er en illusjon, kan du ikke gjøre noe med det. Hjernen spiller oss et puss på en god måte, kan forskeren fortelle.

To av kommunene som har kommunevåpen med antydninger til vase-ansikter: Jevnaker (til venstre) og Gildeskål.
To av kommunene som har kommunevåpen med antydninger til vase-ansikter: Jevnaker (til venstre) og Gildeskål.

Trekantformen på flere kommunevåpen kan minne om et ansikt, og hvis du har tre blomster eller noe annet på dem kan de se ut som to øyne og en munn.

– Rollen til ansiktet i vår utvikling som art, er så viktig at hjernen har egne områder som responderer på ansikter og emosjoner. Vi er gode til å kjenne igjen et ansikt når vi ser det, forteller Watten.

Mange kommuner har våpen som havner i denne illusjonsfella. 33 i tallet.

Øye, øye, nese og munn i kommunevåpnene til Lavangen (til venstre) og Birkenes? – Vi er gode til å kjenne igjen et ansikt når vi ser det, forteller Watten.
Øye, øye, nese og munn i kommunevåpnene til Lavangen (til venstre) og Birkenes? – Vi er gode til å kjenne igjen et ansikt når vi ser det, forteller Watten.

Herrmann-gitre er en illusjon som gjør at du ser gråe felter i et motiv – gråe skygger som egentlig ikke er der.

Og så har du de våpnene som rett og slett har et motiv som ser ut som noe annet.

Alle landets kommunevåpen er undersøkt, og det ble registrert 47 våpen med illusjoner. Det var flest ansikts-illusjoner, noen færre form-illusjoner (ti kommuner) og fire Herrmann-gitre.

I et Herrmann-gitter viser illusjoner av grå, skyggeaktige bobler seg i krysset mellom de hvite strekene og den svarte bakgrunnen. De forsvinner hvis vi ser direkte på dem i krysset, men dukker opp igjen når vi flytter blikket litt til siden. Røyrvik kommunes kommunevåpen er utsatt for samme illusjon.
I et Herrmann-gitter viser illusjoner av grå, skyggeaktige bobler seg i krysset mellom de hvite strekene og den svarte bakgrunnen. De forsvinner hvis vi ser direkte på dem i krysset, men dukker opp igjen når vi flytter blikket litt til siden. Røyrvik kommunes kommunevåpen er utsatt for samme illusjon.

Vil ha en offentlig kvalitetssikring av kommunevåpen 

– Hvorfor er dette viktig å forske på?

– Jeg må innrømme at underholdningsverdien i dette er viktig. Det er rett og slett nokså fornøyelig. Det er mange, fine og artige våpen der ute. Og så er det selvsagt et element av folkeopplysning. Folk bør vite hva visuell persepsjon er for noe.

Dette handler ikke bare om kommunevåpen, mener Watten.

– Dette handler om visuell design. Det gjelder skilt og infotavler. Det gjelder rett og slett veldig mye som har å gjøre med vår visuelle kultur og våre digitale kommunikasjonsverktøy å gjøre.

Frem til 2018 hadde vi en statlig godkjenningsordning av kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg. Nå er det kommunene selv som utformer og godkjenner disse.

Watten mener det han har kommet frem til i denne forskningen, bør komme de som lager slike våpen, for ørene. Han mener også at vi fortsatt bør ha en form for offentlig kvalitetssikring av kommunevåpen, siden kommunene jo er en del av statsforvaltningen.

Bør unngå latterliggjøring

– Artikkelen påpeker nytten av perseptuell kompetanse både for kommuner, fylkeskommuner og formgivere. Framtidige kommunevåpen bør utformes slik at man unngår ulike former for perseptuelle illusjoner, forteller han.

Watten understreker at kommunevåpnene på en måte er et språk for en kommune. Noe av vitsen med dem er borte hvis de blir veldig omdiskuterte, harselert med eller latterliggjorte.

– Det betyr at kommuner og kommunestyrer bør ha litt peiling på dette før de tar avgjørelser.

– Hovedinntrykket mitt etter gjennomgangen er at det er veldig mange gode norske kommunevåpen som er lette å forstå. De symboliserer kommunene godt og de er godt laget, sier professor Reidulf G. Watten.

 Referanse:

 Reidulf G. Watten: Perseptuelle illusjoner i norske kommunevåpen. Forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 2023. Sammendrag. Doi.org/10.7577/formakademisk.4897

 

Powered by Labrador CMS