Mens de fleste malerne brukte oljemaling, blandet Sandro Botticelli egg inn i oljemalingen i sitt maleri Kristi klagesang, fra ca 1490.

Derfor brukte de gamle mesterne egg i berømte oljemalerier

Botticelli og Leonardo da Vinci blandet eggeplomme inn i oljemalingen i kunstverkene sine. Nå har forskere funnet ut hvilke fordeler dette ga mesterverkene fra renessansen.

Å bruke egg som bindemiddel for fargepigmenter har en lang historie i malerkunsten. Men så tok etter hvert olje over som bindemiddel.

Likevel sverget noen av de gamle mesterne til å fortsette å blande egg inn i oljefargene i paletten.

Sandro Botticelli brukte egg i sitt maleri The Lamentation of Christ, eller Kristi klagesang, som ble malt mellom 1490 og 1492.

Hvorfor tviholdt noen av de store kunstmalerne på den gamle skikken?

Det har forskere nå funnet ut mer om.

Veggmalerier

Så langt tilbake som 1.200 år før vår tidsregning har egg blitt brukt som bindemiddel for pigmenter. Dette kalles egg tempera, og dukker opp i arbeider som i veggmaleriene i Nestors palass i Pylos i Hellas.

Disse maleriene er omtalt i Homers verker Odysseen og Iliaden og er med i historien om den trojanske krigen.

På 1400-tallet gikk europeiske malere over til å bruke olje som bindemiddel i stedet. Særlig nederlandske malere som Jan van Eyck foretrakk dette.

Samtidig fortsatte store mestere som Leonardo da Vinci og Botticelli å knekke egg for å ha i malingen.

Visste de noe som de andre malerne ikke skjønte?

Ny innsikt i fordelene

Nå har forskere ved Doerner Institut i Tyskland funnet ny innsikt i hvorfor mesterne kan ha brukt egg som ekstra ingrediens i oljemaleriene sine.

I en forskningsstudie eksperimenterte Patrick Dietemann og kolleger med tre sorter maling.

Den ene var med linfrøolje, den andre med noen få dråper eggeplomme, og den tredje med uttynnet, tørket eggeplomme blandet med olje.

De fant ut at slike små endringer i preparasjonsteknikken kan endre maleriets egenskaper og uttrykk.

Studien er publisert i Nature Communications.

– Egg ble brukt for å modifisere og finjustere malerienes egenskaper, fastslår Dietemann overfor the Guardian.

Beskytter malerier fra uønskede endringer

Resultatene avdekket at eggeplommer gjorde malingen stivere under påføring.

Ved å tilføre noen få dråper eggeplomme kunne oljemaling dermed påføres lerretet i tykke lag som ikke spredte seg, kjent som impasto.

I tillegg forhindrer egg malingens overflate fra å krakelere og bli rynkete under tørking.

Eggeplomme øker også tørketiden på oljemaleriet, noe som beskytter det mot å tape seg over tid.

Forskerne oppdaget også at fuktighet fikk mindre innvirkning på maleriet.

– Eggeplomme beskytter malerier fra uønskede endringer som skyldes absorpsjon av fuktighet fra omgivelsene, forklarer professor Norbert Willenbacher ved Karlsruhe Institute of Technology.

Han deltok også på studien.

De gamle mesterne visste hva de gjorde

Forskerne kan ikke se bort fra at virkningene på maleriene av å bruke egg i oljemalingen, kan ha vært utilsiktet.

De gamle kunstmalerne kunne i hvert fall umulig ha kjent til de kjemiske og fysiske forklaringene på hva de gjorde.

Men de var nok veldig klar over effektene som bruken av egg hadde, så de visste nok godt hva de gjorde, likevel, mener forskerne.

Referanse:

O. Ranquet mf: A holistic view on the role of egg yolk in Old Masters’ oil paints. Nature Communications, 28. mars, 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS