Forskerne finner ingen hjerneskader hos barn av gravide kvinner som brukte vanlige antidepressiva tidlig i svangerskapet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Gravide har overdreven bekymring for antidepressiva

En ny undersøkelse tyder på at gravide kan bruke noen typer antidepressive medisiner tidlig og midtveis i svangerskapet, men ikke mot slutten. 

Cirka 60 000 norske kvinner blir gravide hvert år, og omlag 5 prosent – 3000 kvinner – lider av depresjon eller angst i svangerskapet.

Rundt halvparten bruker antidepressive midler eller andre psykofarmaka i hele eller deler av svangerskapet, mens de andre forsøker å klare seg uten.

Kvinner som bruker antidepressive medisiner i svangerskapet tar ofte mindre medisin enn legen har anbefalt, i frykt for å skade fosteret.

Forskere ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo og Folkehelsa har nå, som de første i verden, undersøkt om tidspunktet for bruk av antidepressive medisiner av den vanlige SSRI-typen kan påvirke risikoen for skader på fosterets hjerne og sentralnervesystem. Svaret er «ja», med noen forbehold.

Medisiner mot depresjoner

De mest brukte medikamentene mot depresjoner i dag er av typen SSRI (selektive serotonin-reopptaksinhibitorer).

  • SSRI-medikamenter har i stor grad erstattet de eldre trisykliske antidepressive medikamentene, som kunne ha svært plagsomme bivirkninger.
  • Det finnes også en tredje type, som kalles selektive noradrenalin reopptakshemmere (SNRI).
  • Undersøkelsen som er omtalt i denne artikkelen gjelder SSRI-medikamentene.
  • De mest brukte SSRI-medikamentene på det norske markedet er: Citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoksetin (Fontex, Prozac), fluvoksamin (Fevarin), paroksetin (Seroxat) og sertralin (Zoloft).

Kilde: Norsk Helseinformatikk og Norsk legemiddelhåndbok

Fant ingen tegn til tidlige hjerneskader

– Vi har undersøkt mer enn 8000 kvinner som led av depresjon før eller under svangerskapet og sammenholdt med informasjon om barna deres fem år senere. Den gode nyheten er at vi ikke kan se noen tegn til hjerneskader eller skader i utviklingen av nervesystemet hos barn av kvinner som bruker antidepressive medisiner av SSRI-typen tidlig eller midtveis i svangerskapet, forteller postdoktor Angela Lupattelli.

Dette er et viktig funn, blant annet fordi enkelte kvinner med depresjon vurderer å ta abort når de oppdager at de er gravide – fordi de tror at medisinbruken allerede har skadet fosteret. Det forekommer heldigvis ytterst sjelden at kvinner virkelig tar abort på dette grunnlaget.

– Hos kvinner som bruker SSRI-medisiner mot slutten av svangerskapet, i tredje trimester, ser vi derimot en økt forekomst av visse typer adferdsforstyrrelser hos barna når de blir kartlagt fem år senere. Vi finner symptomer på angst og depresjoner hos 8 av 100 barn i denne gruppen. Det er en middels sterk økning i forhold til utgangspunktet, tilføyer hun.

Forskerne har derimot ikke funnet noen sammenheng mellom mors bruk av SSRI-medisiner i tredje trimester og økt forekomst av oppmerksomhetsvansker eller ADHD-liknende adferd hos barna.

Kvinner bør fatte informerte valg

Angela Lupattelli med kurvene som tyder på at fosterets hjerne ikke påvirkes når mor bruker antidepressive medisiner tidlig eller midtveis i svangerskapet. Men mot slutten av svangerskapet må bruken av antidepressiva veies mot de mulige skadevirkningene av at mor går med en ubehandlet depresjon. (Foto: Bjarne Røsjø/UiO)

Angela Lupattelli er tilknyttet forskergruppene PharmaTox og PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt.

Forskerne i begge grupper er opptatt av å undersøke hva som er trygg medisinbruk under svangerskapet, og de har tidligere blant annet påvist at mors kortvarige bruk av paracetamol kan beskytte fosteret.

Det nye funnet, om at SSRI-medisiner brukt sent i svangerskapet er knyttet til økt forekomst av visse typer atferdsproblemer hos barna, betyr ikke at gravide kvinner skal la være å bruke medikamentene.

– Det viktigste er at kvinner kan få tilgang til den beste kunnskap om fordeler og ulemper ved medisinbruk, slik at de kan fatte informerte valg i samråd med legen og partneren. Vi kan ikke, uten videre studier, si til deprimerte kvinner at de må klare seg uten medisiner. Alvorlige ubehandlede depresjoner er ikke bra for noen, verken for mor eller barn, sier Lupattelli.

Vil grave dypere etter årsakene

Dessuten er det ikke helt sikkert, i alle fall ikke ennå, at forskerne har funnet en effekt som skyldes medisinbruken.

– Vi har funnet en statistisk sammenheng, men vi kan tenke oss flere ulike årsaker til den økte forekomsten av atferdsproblemer hos barna. Det er blant annet grunn til å tro at de kvinnene som bruker SSRI-medisiner mot slutten av svangerskapet har mer alvorlige symptomer enn gjennomsnittet, og atferdsendringene hos barna kan være en bivirkning av morens alvorlige depresjon, påpeker Lupattelli.

– Det kan også tenkes at den effekten vi ser hos barna, er en reaksjon på at mor er stresset mot slutten av svangerskapet. Eller man kan tenke seg en potensiell abstinenseffekt: Barna er jo eksponert for SSRI-medikamenter mens de ligger i mors liv, men plutselig opphører eksponeringen når barnet blir født, påpeker Lupattelli.

Beskrev barna sine fem år etter

Forskerne har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), som er en av verdens største helseundersøkelser og omfatter 95 000 mødre, 75 000 fedre og 114 500 barn. I Moba fant forskerne 8000 mødre med depresjon før eller under svangerskapet, og fem år etter fødselen hadde kvinnene fylt ut et spørreskjema hvor de skulle beskrive barnas adferd.

– Man kunne tenkt seg at kvinnenes tidligere eller nåværende psykiske helse kunne påvirke hennes beskrivelse av barnets adferd. Men vi klarte å korrigere for den mulige feilkilden, og da fant vi at mors psykiske helse hadde liten betydning for måten hun beskrev barnet på, forteller Lupattelli.

Angela Lupattelli understreker at mange av kvinnene som led av depresjon under svangerskapet, også hadde en diagnose før de ble gravide. Hvis en kvinne blir deprimert under svangerskapet, burde førstevalget være at hun får tilbud om kognitiv terapi, sier hun.

Leter etter mekanismen

Forskerne vet ennå ikke hva som gjør at SSRI-bruk i tredje trimester kan føre til senere atferdsproblemer hos barna.

– Men vi vet at fosterets hjerne gjennomgår en stor utvikling i løpet av det siste trimesteret. Det kan hende at hjernen er mer følsom for serotonin i den perioden, antyder Lupattelli.

Angela Lupattelli og samarbeidspartnerne hennes håper at den nye kunnskapen kan være nyttig for legene som skal gi gravide kvinner råd om medisinbruk.

Referanse:

A. Lupattelli mfl: «Effect of Time-Dependent Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants During Pregnancy on Behavioral, Emotional, and Social Development in Preschool-Age Children». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, March 2018. DOI: doi.org/10.1016/j.jaac.2017.12.010

Powered by Labrador CMS