Hvis du føler at kollegene dine mobber deg, så har du ni ganger større risiko for å utvikle en depresjon. (Foto: Colourbox)

Mobbing nidobler risikoen for depresjon

Blir du mobbet av kollegene dine? Da er risikoen for depresjon ni ganger større enn hos andre.

Fakta

Jobben gir stadig mer problemer

De siste tallene fra Arbejdsskadestyrelsen i Danmark viser at antallet psykiske sykdommer på grunn av forhold i arbeidslivet steg med 49 prosent fra 2006 til 2012 (fra 2990 til 4468 saker).

Kilder: Arbejdsskadestyrelsen

Hva er en depresjon?

Depresjon er en alvorlig psykisk sykdom som kan kreve både medisinsk behandling og samtaleterapi.

Pasientene er preget av tristhet og manglende livslyst. Tretthet, manglende initiativ og endret appetitt er andre vanlige symptomer.

Mellom to og fire prosent av befolkningen lider av depresjon som krever behandling.

Depresjoner koster hvert år det danske samfunnet 5–9 milliarder kroner. 70 prosent av dette skyldes manglende arbeidsevne hos de syke.

Kilder: Depresjonsforeningen, Psykiatrifondet og Arbejdsskadestyrelsen

Når voksne mobbes, er det enda alvorligere enn antatt. Det viser ny forskning publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine.

– Studien vår viser at mobbing kan føre til depresjon, sier Maria Gullander, som er forsker ved Københavns Universitet.

Poul Videbech, professor i psykiatri ved Aarhus Universitet, er enig:

– Det er et interessant og viktig resultat. Man vet at mobbing påvirker selvtillit og selvfølelse. Det kan utløse en depresjon eller gjøre den mer alvorlig, sier han.

Grundig studie

Forskningsprosjektet er det største og mest grundige som er gjort om dette emnet. 5485 lønnstakere har svart på spørreskjema tre ganger, med to og et halvt års mellomrom.

De fikk spørsmål om mobbing og om depresjon.

I tillegg har forskerne undersøkt 1481 av deltakerne, for å avgjøre om de hadde en depresjon.

Intervjuene er gjennomført med såkalte SCAN-intervjuer, en metode som er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Om lag halvparten av de 1481 var valgt ut fordi de både hadde blitt mobbet og rapporterte symptomer på depresjon og/eller angst. Den andre halvparten var tilfeldig utvalgt.

Personer som ikke tidligere har opplevd depresjon, har ni ganger større risiko for å bli rammet hvis de blir mobbet.

For sterkt til å virke troverdig

– Utfordringen vår er at resultatet er så sterkt at det virker utroverdig, sier hovedforfatter Maria Gullander.

Spørsmålet er om det er mobbingen som fører til depresjon eller omvendt. Depressive symptomer kan føre til negative relasjoner, forklarer Gullander.

Fører mobbing til depresjon, eller har du større risiko for å bli mobbet hvis du er typen som kan utvikle depresjon? Det kan ikke den nye studien si noe om. (Foto: Colourbox)

Ifølge Poul Videbech viser forskningen av mobbing ikke kan aksepteres.

– Det er ikke umulig at de som blir mobbet, har vært mer sårbare. Men vi kan ikke ha et arbeidsmarked hvor man blir mobbet fordi man er litt psykisk sårbar, påpeker han.

Mobbekultur gir ikke depresjon

Forskerne har også undersøkt om risikoen stiger hvis det er mye mobbing på arbeidsplassen. Her er svaret ganske entydig nei.

– Vi vet at dette er veldig alvorlig. Når vi fører tilsyn, ser vi ofte konflikter som har utviklet seg til å bli mobbing. Bedriftene skal være flinkere til å løse konflikter tidlig. Ellers risikerer vi at det utvikler seg til mobbing, sier Tom Hansen fra det danske arbeidstilsynet.

Referanse:

Maria Gullander mfl: Exposure to Workplace Bullying and Risk of Depression, Journal of Occupational and Environmental Medicine (2014), DOI: 10.1097/JOM.0000000000000339 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS