E-demokrati trenger ildsjeler

Hvis e-demokratiprosjekter skal lykkes, trengs lokale ildsjeler, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjon: iStockphoto)

Betegnelsen e-demokrati viser til bruken av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke det politiske demokratiet.

Idealet er at nye medier kan øke folkets deltagelse i demokratisk kommunikasjon.

Må forankres

– For at e-demokratiprosjekter skal bli mer enn luftige ambisjoner, må prosjektene forankres lokalt og i allerede etablerte demokratiske strukturer og institusjoner, mener Signe Bock Segaard og Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning.

Lokale ildsjeler med engasjement og kompetanse kan være avgjørende i slike prosesser.

Kommunene bør gi disse ildsjelene det nødvendige spillerommet til å utarbeide sine prosjekter, mener forskerne.

– Vi mener at kommuner og andre aktuelle aktører bør være kritiske til muligheten til å kjøpe et ferdig og forhåndsdefinert e-demokratikonsept.

Ambisiøse prosjekter

Forskerne har vurdert seks konkrete e-demokratiprosjekter i norske fylker og kommuner. Flere av disse har forsøkt å bygge opp nye plattformer fra bunnen, men ingen har lyktes i å innfri egne målsetninger.

Forskerne antyder at prosjektene har vært for ambisiøse.

– Det tar tid å endre folks vaner, institusjoner er trege og motstandsdyktige mot endringer og uforutsette hindringer kan oppstå.

– Dessuten kan man ikke forvente at folk – og ungdom – blir mer demokratisk orientert og i høyere grad vil delta i lokaldemokratiet bare fordi kanalen er elektronisk, sier forskerne.

Lenke:

På bakgrunn av funnene i rapporten har forskerne utarbeidet et veiledningsdokument med konkrete tips til kommuner som ønsker å iverksette egne e-demokratiinitiativ.Veilederen er tilgjengelig via KRDs nettsider.

Referanse:

Segaard og Ødegård: Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati, ISF Rapport (2010:003).

Powered by Labrador CMS