Nordmenn har en av de yngste befolkningene i Europa, men det kan endre seg.

Nordmenn blant de yngste i Europa

I flere europeiske land er medianalderen nå over 45 år. I Norge er den bare 40 år.

Reiser du til Sør-Europa, merker du raskt at Europa er i ferd med å bli gammelt.

Men noe dramatisk har hendt også i Norge de siste årene. Mer om det lenger ned.

Eldst i Italia, Portugal og Hellas

  • Høyest er medianalderen i Italia med 48 år.
  • Like etter følger Portugal med 47 år. 
  • I Hellas og Tyskland er den 46 år.

Medianalder er alderen «i midten». Det vil si at halvparten av befolkningen er eldre og halvparten er yngre. Median er ofte en bedre måte å måle gjennomsnitt.

Albanerne er blant de yngste i Europa. Men gjennomsnittsalderen har økt med hele 5 år bare siden 2012. I Spania, Portugal, Hellas og Italia har befolkningen blitt i gjennomsnitt 4 år eldre siden 2012.

Sør-Europa og Øst-Tyskland

Europeeres gjennomsnittsalder har økt med om lag et kvart år for hvert år som har gått de siste tiårene.

Eldst er altså nå folk i flere søreuropeiske land. I det tidligere Øst-Tyskland er også alderen blitt høy.

Lavest medianalder i Europa har Kosovo, Moldova og Tyrkia. 

Kartet under viser medianalder i Europas mange regioner. Det er lagd av Landgeist og basert på tall fra blant andre EUs statistikkbyrå Eurostat.

Det er særlig på bygda i Europa at folk er blitt gamle. I det indre av Portugal, Spania, Hellas, Frankrike og Finland har befolkningen mange steder nå en medianalder godt over 50 år. Kartet kan forstørres med pilen oppe til høyre.

Bedre helsesvesen

Bedre helsevesen er en viktig årsak til at eldre lever stadig lenger – og at medianalderen øker.

En annen viktig årsak er at generasjonen med baby-boomere fra de første etterkrigsårene, nå er blitt gamle. Baby-boomer er et begrep som brukes fordi det ble født så mange barn da krigen var slutt.

En tredje årsak til økende gjennomsnittsalder, er at baby-boomernes etterkommere får så få barn. 

Eller venter så lenge med å få barn. 

Lavest i Oslo og høyest i Innlandet

Medianalderen i Norge er i 2023 på 40 år, ifølge SSB.

Høyest er den i Innlandet (45), Nordland (43) og Vestfold og Telemark (43).

Lavest er den i Oslo (35), Rogaland (38) og Vestland og Trøndelag (begge 39).

Men fruktbarhetstall på bare 1,41

Selv om folk i Norge har en lav medianalder sammenlignet med flere andre land, så synker andelen barn i befolkningen raskere i Norge enn i de aller fleste andre europeiske land.

I 2022 var fruktbarhetstallet i Norge helt nede på 1,41.

Det vil si at hver kvinne i gjennomsnitt kan antas å få bare 1,41 barn i løpet av livet sitt. 

Dette tallet har aldri tidligere vært så lavt i Norge.

I Europa er det gjennomsnittlige fruktbarhetstallet på 1,5 fødsler per kvinne.

I 2023 kan fødselstallet i Norge bli enda lavere.

Hvor stor andel av befolkningen er unge?

For samfunnsplanleggere er det interessant å se på andelen unge innbyggere (0-14 år) – og andelen eldre innbyggere (over 65 år) i et land.

Størst andel unge finner EU-statistikerne i Irland, Island, Montenegro, Sverige og Norge.

Men i Norge kan dette endres raskt, siden vi har fått så lave fruktbarhetstall.

  • I 2012 var andelen barn (0-14 år) i Norge på 18,5 prosent. 
  • I 2022 var andelen barn sunket til 16,9 prosent, ifølge Eurostat.
  • Denne nedgangen i andelen barn i befolkningen i Norge, er større enn i nesten alle andre europeisk land.

Hvor stor andel av befolkningen er eldre?

Størst andel eldre i befolkningen har altså Italia (23,8 prosent), Portugal (23,7 prosent), Finland (23,1 prosent) og Hellas (22,7 prosent).

Minst andel eldre i befolkningen er det i land som Albania, Irland – og Norge. 

Men bare inntil videre.

Eldre over 65 år vil i år 2100 utgjøre 31,3 prosent av EU-landenes befolkning, viser Eurostats prognoser. Mange håper på en aktiv alderdom med god helse.

I Albania aldres befolkningen nå klart raskere enn i resten av Europa.

I Norge øker eldre-befolkningen sin andel av den totale befolkningen omtrent like raskt som gjennomsnittet i Europa.

Europa når toppen i 2026

EUs statistikkontor Eurostat ser i sine framskrivinger at EUs befolkning vil nå en topp i året 2026.

Deretter vil befolkningen i EU-landene synke.

Et vel så interessant trekk for dem som planlegger samfunnet vårt framover, er hvor mange eldre det blir som vil trenge hjelp i årene som kommer. 

Her tror statistikerne at andelen av befolkningen i EU-landene som vil være over 80 år gamle, kommer til å øke fra så vidt over 6 prosent i dag til 14,6 prosent i år 2100.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no


Kilder: 
SSBs statistikkbank
Eurostat: «Population structure and ageing», 2023
Worldometers: «Europe Demographics»

LES OGSÅ: 

Powered by Labrador CMS