I Europa blir en stadig større del av befolkningen eldre.  (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB scanpix)
I Europa blir en stadig større del av befolkningen eldre. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB scanpix)

Europa er eldre enn resten av verden

Hele 27 av de 30 landene i verden med størst andel eldre mennesker, ligger i Europa.

Europa har i flere tiår grånet mer og mer.

En kombinasjon av færre barnefødsler og lengre levealder, har ført til at befolkningen i de fleste europeiske land er blitt stadig eldre. I Sør-Europa og Baltikum har unge arbeidsledige som emigrerer, også bidratt til aldringen.

I 1950 var bare åtte prosent av verdens befolkning over 65 år.

Ifølge FN er nå nesten 18 prosent over 65 år.

Japan og Europa er eldst

I fem europeiske land er nå mer enn 20 prosent av befolkningen over 65 år, ifølge en kartlegging fra Pew Research.

Dette er Italia, Hellas, Tyskland, Portugal, Finland og Bulgaria.

Det eneste landet i verden med enda flere personer over 65 år som andel av befolkningen, er Japan. Hele 26,3 prosent av alle japanere var i 2015 over 65 år.

Immigrasjon forynger

Blant de nesten 700 000 personene som formelt søkte om asyl i Europa fra januar til august i fjor, var over 80 prosent yngre enn 35 år, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Tidligere immigrasjonsbølger til Europa har også bidratt til å gjøre befolkningen yngre. Tyrkerne som kom til Tyskland og nordafrikanere som kom til Frankrike er to eksempler. Men i dag er også mange av disse innvandrerne i ferd med å eldes.

Kilde:

«Refugee surge brings youth to an aging Europe», Pew Research

Powered by Labrador CMS