Mange hunder utvikler noe som ligner demens når de blir gamle.

Hunder med demens sover dårligere

Søvnforstyrrelser er vanlig blant mennesker som lider av Alzheimers sykdom. Det kan også ramme gamle hunder, har forskere funnet ut.

Et av de tidligste tegnene på Alzheimers er forstyrrelser i søvnrytmen. Det er vanlig at personer med denne diagnosen sliter med å holde seg våkne på dagen og er mye våkne om natten.

Nå viser en ny studie at det samme kan være tilfelle for gamle hunder.

Menneskets beste venn kan nemlig også utvikle en tilstand som ligner på demens når de blir gamle.

Hos hunder som er eldre enn ti år, øker risikoen med mer enn 50 prosent for hvert av hundens leveår, viser en studie fra 2022.

Mange var glemske og forvirret

I den nye studien har forskerne tatt for seg 28 hunder. De var mellom 10 og 16 år gamle og både blandingshunder og rasehunder.

Eierne deres ble bedt om å fylle ut et spørreskjema. Der skulle de vurdere hundens oppførsel.

Forskerne utførte deretter en rekke tester for å måle hundens oppmerksomhet og arbeidsminne, for eksempel.

I alt 20 av hundene ble ansett for å ha kognitiv svikt, altså at de var glemske og forvirret. Åtte av dem hadde alvorlige symptomer.

På søvnklinikken

Til slutt tok forskerne med seg hundene til en «søvnklinikk».

Der fikk de ta seg en middagslur mens de hadde elektroder på seg som målte hjernebølgene deres. De målte også aktiviteten i muskler, hjerne og i øynene deres.

Resultatene viste at hunder som gjorde det dårligere på testene før de kom inn i søvnlaboratoriet, brukte lengre tid på å sovne og mindre tid til å sove.

Hundene viste endringer i søvnrytmen som ligner dem som blir funnet hos mennesker med Alzheimers.

Men forskerne minner om at de kun har studert hundene når de sover på ettermiddagen, ikke om natten. Nå vil de følge hunder over lengre tid.

Dette er, ifølge forskerne selv, første gang noen ser sammenhengen mellom kognitiv svikt og søvn hos eldre hunder ved hjelp av de samme teknikkene som brukes i søvnstudier på mennesker.

Snakk med veterinæren

Alzheimer-pasienter har en tendens til å tilbringe mindre tid i lette søvnfaser, der de fleste drømmer skjer.

Men den største reduksjonen av søvnen skjer i den dype søvnfasen som forskerne kaller slow-wave sleep. Denne søvnfasen tror man er viktig for å lagre minner.

Forskere tror dette kan skyldes skader i de områdene i hjernen som skal regulere søvn.

Denne nye studien på amerikanske hunder tyder på at vi mennesker ikke er alene om dette.

Hovedforskeren bak studien, Natasha Olby, sier til avisa The Guardian at hun synes det er et fascinerende funn. Hun er professor i veterinærmedisin ved North Carolina State University.

Olby mener det er viktig å snakke med veterinæren hvis du merker endringer hos den gamle hunden din, blant annet et annet søvnmønster.

Trenger trim

Det er langt vanligere at firbeinte som ikke rører så mye på seg, blir rammet av demens, sammenlignet med dem som lever et aktivt liv.

Dette viser en studie som forskning.no skrev om i 2022.

Hundene som får lite trim, er mer enn seks ganger så utsatt for å bli demente enn dem som er svært aktive, viser denne forskningen.

Kilde:

Alejanda Mondino: Sleep and cognition in aging dogs. A polysomnographic study, Frontiers in Veterinary Science, april 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS