– Kjemp heller for flere stillinger og nødvendig kompetanseheving for helsepersonell, ikke nedleggelse av opparbeidet kompetanse, skriver Nina Andresen. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Hvorfor ikke heller kjempe for flere stillinger på ME-feltet?

DEBATT: Antall underskrifter mot Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har passert 4000, men aksjonistene kan komme til å ramme nettopp den forskning de etterspør.

Med flere debattinnlegg får ME-pasient Nina Steinkopf sosiale medier til å koke. Kampanjen mot Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har passert 4000 underskrifter.

Påstandene er mange, blant annet at kompetansetjenesten har et fravær av biomedisinsk fokus og sammenblander ME med andre diagnoser. Dette stemmer ikke.

Forsker på biomarkører

Med kun 1,2 stillingshjemmel fordelt på flere fagpersoner på Aker sykehus og Rikshospitalet, har kompetansetjenesten bidratt til gjennomføring av den største biomedisinske multisenterstudien vi har hatt på ME så langt, opprettet en ME-biobank tilknyttet forskningsnettverket EUROMENE som forsker på biomarkører, deltatt på en internasjonale biomedisinske nettverksmøter og konferanser, og vært medforfattere på biomedisinske publikasjoner.

Det forskes i dag biomedisinsk over hele verden uten at det foreligger medisin eller biomarkør. Hvordan ble det kompetansetjenestens skyld?

Sammenblander ikke

I motsetning til det Steinkopf hevder, vil ikke kompetansetjenesten sammenblande ME med andre tilstander. I denne spesialisthelsetjenesten avdekkes det derimot tilfeller der pasienter oppfyller de strengeste diagnosekriterier, men likevel ikke har ME. Dette fordi tverrfaglig spesialistutredninger finner annen sykdom som forklarer symptombildet. Ikke rent sjelden er forklaringen psykisk. Diagnosekriteriene i seg selv kvalifiserer ikke til en ME-diagnose.

Steinkopf har rett når hun sier at ME er fysisk, i den forstand at ME ikke er en psykisk lidelse. Jeg forstår ikke argumentet med «psykiatrisering» av ME. Studier viser en «ME-fisering» av psykiatrien fordi psykiske lidelser i stor grad feildiagnostiseres som ME.

Kompetanseheving for helsepersonell

Dersom ME-pasienter blir sykere av behandling som en følge av lav kompetanse på ME blant helsepersonell, må det selvsagt reageres. Det er behov for kontinuerlig nasjonal og tverrfaglig kompetanseheving. Nylig arrangerte kompetansetjenesten et CFS/ME-seminar for alle fysioterapeuter i landet for andre år på rad, og interessen var fremdeles stor. Forhåpentligvis står flere faggrupper for tur.

I høst tilbys NAV-veiledere kurs i hvordan de på en god måte kan følge opp brukere med CFS/ME. En rapport utarbeidet av ME-foreningen ligger til grunn. Kompetanseheving i NAV burde også være gode nyheter for ME-pasienter flest.

Antall underskrifter mot Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har passert 4000, men aksjonistene kan komme til å ramme nettopp den forskning de etterspør. Kjemp heller for flere stillinger og nødvendig kompetanseheving for helsepersonell, ikke nedleggelse av opparbeidet kompetanse.

Powered by Labrador CMS