Dr. Paolo Macchiarini (i midten) ble verdenskjent da han implanterte det første kunstige organet i en menneskekropp i 2011. Nå viser det seg at syv av åtte pasienter døde etter inngrepet. (Foto: David Zalaznik / NTB Scanpix)

Macchiarinis 43 medforfattere funnet uredelige

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Paolo Macchiarini ble avskjediget som gjesteforsker ved Karolinska Institutet (KI) i Sverige i 2016, etter å ha operert inn kunstig luftrør på tre pasienter uten etisk forhåndsgodkjenning og uten at metoden var testet på dyr. Den siste av pasientene døde i 2016.

Macchiarini ble ansatt som stjerneforsker, og han ble lenge beskyttet av sine overordnete. Men etter at svensk tv gjorde saken offentlig kjent gjennom en dokumentar, har det ført til en stor opprydning. Blant annet gikk rektor og viserektor ved KI av.

Nå konkluderer en ekspertgruppe at forskerens medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Gir gjennomgående villedende og forskjønnende informasjon

«Ekspertgruppen finner at samtlige forfattere av de seks artiklene er ansvarlige for vitenskapelig uredelighet» står det i pressemeldingen om uttalelsen.

Det vises særlig til to forhold:

  1. Gjennomgående gir artiklene «villedende og forskjønnende informasjon om pasientenes faktiske tilstand».
  2. Flere av artiklene oppgir at prosjektet har hatt etisk forhåndsgodkjenning, hvilket ikke var tilfellet.

De seks omtalte artiklene har tidligere blitt gransket av professor Bengt Gerdin, og også han konkluderte med uredelighet i samtlige. KI valgte den gang likevel å frikjenne forfatterne, inkludert Macchiarini.

Deretter har institusjonen bedt om en ny gjennomgang av sakens dokumenter, denne gang fra Ekspertgruppen for uredelighet i forskning ved Centrala etikprövningsnämnden. Det er konklusjonene fra denne utredningen som nå foreligger.

Alle medforfattere skal kunne stå inne for artikkelen 

Ekspertgruppen viser til ICMJE-anbefalingene når den slår fast at medforfatterne har opptrådt vitenskapelig uredelig. Dette er praktiske og etiske anbefalinger for forfattere, utviklet for medisinfeltet. Anbefalingene brukes av mange tidsskrifter, inkludert de som har publisert de seks aktuelle artiklene. Om medforfatterskap, står det:

  1. Forskeren skal ha bidratt vesentlig til idé og utforming eller datainnsamling eller analyse og fortolkning av data
  2. Forskeren skal ha bidratt til utarbeiding av manuskript eller kritisk revisjon av publikasjonens intellektuelle innhold
  3. Forskeren skal ha godkjent den endelige versjonen før publisering
  4. Forskeren skal kunne stå inne for arbeidet i sin helhet ved å forsikre at spørsmål knyttet til nøyaktigheten eller integriteten til enhver del av arbeidet er undersøkt og løst på riktig måte.

Det er det siste punktet ekspertgruppen forklarer sin vurdering med: Selv om hovedansvaret for vitenskapelig uredelighet hviler på forskningsleder Paolo Macchiarini, skal alle som er oppført som medforfattere kunne stå inne for artikkelen som sådan.

«I en vitenskapelig artikkel med komplisert innhold der flere forskere har bidratt til helheten, mange med spesifikke ferdigheter, er det ikke rimelig å kreve at alle disse har detaljert kunnskap om den enkeltes bidrag til den ferdige artikkelen. Derimot er det, ifølge ekspertgruppens mening, imidlertid ikke mulig å fraskrive seg ansvaret for artikkelen som helhet og bare ta ansvar for eget bidrag, med mindre dette uttrykkes i forbindelse med artikkelen.»

Kan ikke trekke seg i etterkant

Noen av medforfatterne har, ifølge uttalelsen, hevdet at de ikke har blitt forevist manuskripter eller de har blitt feilinformert om innhold. Ekspertgruppen mener de i så fall burde bedt om at navnet deres ble fjernet så snart de ble gjort kjent med publiseringen, i stedet for å vente til det ble stilt spørsmål ved artikkelen.

Om noen forfattere har «et mindre omfattende ansvar, bør det fremgå allerede ved publisering, og om dette ikke er tilfellet, skal ansvaret for eventuelle uregelmessigheter bæres av hele forfatterkollektivet», står det i uttalelsen.

Ekspertgruppens uttalelse ligger nå på KIs bord. Det er opp til institusjonen selv å vurdere hvordan de eventuelt vil følge den opp. Direktør Espen Engh i De nasjonale forskningsetiske komiteene uttaler at saken, uansett videre utfall, er en viktig påminnelse om ansvaret som følger med medforfatterskap.

Som medforfatter kan man høste anerkjennelse for et arbeid. Det kan ikke være slik at den samme medforfatteren fraskriver seg ethvert ansvar med en gang det viser seg at forskningen ikke holder en god forskningsetisk standard eller er rent ut vitenskapelig uredelig.

Og Engh påpeker at i Norge gjelder Vancouver-anbefalingene også andre fagfelt enn det medisinske:

– Anbefalingene er tatt inn i retningslinjene for samfunnsvitenskap og humaniora, og for naturvitenskap og teknologi. De gjelder med andre ord for alle forskere.

Lenker:

Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi. De nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologiDe nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Powered by Labrador CMS