I Tyskland er det lenge vært plikt til å bruke munnbind på de fleste offentlige steder. Forbundskansler Angela Merkel har gått foran som et godt eksempel.

Munnbind kan redusere smitte av covid-19 med 45 prosent, finner forskere

I Tyskland sammenliknet forskere en by som påla bruk av munnbind med byer som ikke hadde gjort det. Forskjellen i antall smittede var påtagelig.

De ulike regionene i Tyskland påla bruk av munnbind og ansiktsmasker på forskjellige tidspunkter i pandemien.

Byen Jena i delstaten Thüringen var først ute.

Der påla de lokale myndighetene befolkningen å bruke munnbind på butikker, offentlig transport og i offentlige bygninger allerede første uken i april.

Da startet en forskergruppe en studie av smitteutviklingen i byen.

De så at antall smittede gikk kraftig ned etter påbudet.

Sammenliknet med andre

Forskerne så på dette som et naturlig eksperiment. Skjedde det på grunn av bruken av munnbind eller andre omstendigheter?

For å svare på dette spørsmålet sammenliknet de Jena med andre byer som lignet når det kom til utviklingen av covid-19.

De tok også hensyn til befolkningstetthet, gjennomsnittsalder i befolkningen og tilgjengeligheten av leger og apotek.

De fant ut at 20 dager etter at påbudet økte antall smittede i Jena bare med en fjerdedel sammenliknet med de som byene som ikke hadde innført påbudet.

Størst effekt blant de eldste

Utover våren innførte alle regioner og byer i Tyskland påbud om bruk av munnbind.

Forskerne fant ut at munnbind reduserte antall nye tilfeller av covid-19 med mellom 15 og 75 prosent over en periode på 20 dager, avhengig av regionene de studerte.

De konkluderer med at den gjennomsnittlige reduksjonen i smitte kunne anslås å være på rundt 47 prosent.

Studien finner også at det var blant de sårbare gruppene, de over 60 år og eldre, at reduksjonen i smitte var størst. Her falt smitten med over 90 prosent, finner de.

Uenighet om munnbind

Da pandemien traff oss i vår, var det ganske stor uenighet om bruken av munnbind, også blant våre egne fagfolk.

I juni gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og oppfordret til bruk på steder der det er omfattende smittespredning og hvor det ikke er mulig å holde avstand til hverandre.

Sentrale helsemyndigheter i Norge var lenge lunkne til bruk av ansiktsmasker og munnbind. De viste til forskning som viste at avstand var langt mer effektivt enn munnbind.

Først mot midten av august kom de første anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å bruke munnbind enkelte steder der smitten var stor og det var vanskelig å holde avstand.

Professor Audun Helge Nerland ved Universitetet i Bergen skrev i en kronikk på forskning.no i august at det er betenkelig at det tok så lang tid før de kom med denne anbefalingen.

Glemmer ikke avstand med munnbind

Forskning fra Nederland viser at munnbind ikke får oss til å glemme avstand, som har vært et av de sterkeste argumentene mot å bruke dem.

Nederlandske forskere har gjort analyser av videoer fra overvåkningskameraer på gater i Amsterdam og Rotterdam.

Ifølge deres analyser gjør bruk av munnbind ikke noen forskjell på hvor stor avstand vi holder til andre i det offentlige rom.

Men når det er stor trengsel, så overholder ikke folk avstandsregelen, finner de.

Resultatene av undersøkelsen har fått stor betydning for hvilke valg nederlandske myndigheter har tatt under pandemien, sier Marie Rosenkrantz Lindegaard. Hun er en av forskerne som har ledet studien og blir intervjuet i en pressemelding fra Københavns Universitetet.

Regjeringen endret politikk fra å være imot munnbind til å sterkt anbefale det i butikker og i offentlige rom. Og de har gjort grep for å unngå trengsel i byrommet.

Kilde:

Timo Mitze. m.fl: Face masks considerably reduce COVID-19 cases in Germany, PNAS 3. desember 2020

Powered by Labrador CMS