Å ikke ha kontakt med noen i løpet av en dag, gjør at du blir trøtt og får lavt energinivå.

Du blir like slapp av å være alene i åtte timer som hvis du ikke spiser

30 kvinner satt alene i hvert sitt rom i åtte timer. De hadde ingen kontakt med andre mennesker. Hva skjedde med dem?

I pandemien var mange ensomme. Den sosiale kontakten med omverden forsvant i nedstengingene. Nå kommer forskningen på hvilke følger det kan ha hatt for folk.

Ved Universität Wien i Østerrike undersøkte forskere hvordan sosial isolasjon virker på folk – både mentalt og på kroppen.

– Det er velkjent at langvarig ensomhet og utmattelse henger sammen, men vi har visst lite om mekanismene bak dette, skriver forskerne i studien.

30 like kvinner

For å finne ut at dette gjennomførte de et eksperiment på en gruppe mennesker. De fant fram til 30 deltakere som var ganske like.

Alle var kvinner mellom 18 og 33 år, heterofile og med normal vekt. Ingen av dem var ensomme eller manglet sosial kontakt til vanlig.

De hadde heller ikke psykiske lidelser eller misbrukte rusmidler. De tok ingen medisiner, var ikke gravide eller ammet.

Forskerne ville ikke at menstruasjonssyklusen skulle forstyrre resultatene. Derfor var alle deltakerne på hormonelle prevensjonsmidler, som piller og plaster.

Alene på et rom i laben

Deltakerne spiste ikke før de gikk hjemmefra. På laboratoriet fikk de samme frokost: tre ristede brødskiver med syltetøy og et glass juice.

Så ble de vist inn i rommet der de skulle sitte alene hele dagen. Rommet hadde bord, stoler, noen puslespill og bøker som ikke handlet om mennesker og vennskap, men derimot om planter og teknologi.

De hadde verken telefon, pc eller andre måter å kontakte verden utenfor rommet.

Så satt de der i tre dager. Hver gang i åtte timer.

En dag med, to dager uten sosial kontakt

Den ene dagen fikk de spise og hadde sosial kontakt med venner og familie.

Hver andre time dukket det opp mat, som spaghetti bolognese, kjeks og bananer. Etter hvert måltid fikk de utlevert en telefon og kunne ringe dem de ønsket å snakke med. I løpet av dagen hadde de til sammen to timer kontakt med andre.

LES OGSÅ:

Hver time målte de pulsen og ga en spyttprøve som skulle fange opp hvordan kroppen reagerte underveis. De fylte også ut et skjema om hva de følte akkurat da. Var de stresset? Hvordan var humøret og energinivået? Var de sultne? Hvordan kjentes det å være alene?

Den neste dagen satt de også i rommet i åtte timer, men de hadde ingen sosial kontakt med noen. De fikk samme mat som første dagen gjennom en luke.

Den tredje dagen var også uten sosial kontakt, men denne dagen fikk de ikke mat.

Trøtte med lav energi

Så ble deltakernes prøver og svar analysert av forskerne.

På dagene med sosial isolasjon ble deltakerne trøttere og fikk lavere energi – både dagen de fikk mat og dagen de ikke spiste noe.

At mangel på mat gjorde deltakerne slappere, var forventet.

Men forskerne ble overrasket over hvor likt deltakerne reagerte på det å ikke snakke med noen og det å ikke spise.

Resultatene viser slående likheter mellom sosial isolasjon og matmangel. Begge deler gjorde at deltakerne fikk lav energi og ble trøttere, skriver forskerne i studien.

De hadde ikke forventet at sosial isolasjon i en såpass kort periode som åtte timer skulle ha så sterk effekt på deltakerne.

Hjernen vil koble oss på andre mennesker

Når vi ikke spiser, starter en rekke biologiske prosesser i kroppen. Vi kjenner sult, som får oss til å spise.

Forskerne bak studien mener at vi har en lignende mekanisme for sosial kontakt.

Mennesket er et sosialt dyr. Når vi er isolerte fra andre, skjer det en prosess i hjernen som motiverer oss til å koble oss til andre mennesker igjen.

Redusert energi kan være kroppens måte å si fra om at det er på tide med sosial kontakt. Om vi ikke gjør det, kan det gå ut over helsen vår.

Forskerne sjekket også ut om resultatene deres fra laboratoriet stemte med folk i den virkelige verden.

Nedstengte med og uten kontakt med andre

De rekrutterte 87 deltakere mellom 18 og 70 år, like mange menn som kvinner. 35 prosent levde alene, mens de øvrige bodde sammen med minst en person.

Studien skjedde i pandemien i en periode i 2020 med nedstengning. På noen dager hadde deltakerne sosial kontakt med andre, mens de var isolerte andre dager.

Deltakerne svarte jevnlig på spørsmål om sosial kontakt, aktiviteter, ensomhet, stress og energinivå.

På dagene uten sosial kontakt var de mer ensomme og i dårligere humør.

De fikk også samme tap av energi, på samme måte som personene som satt alene på laben.

Ensomhet gir dårligere helse

Mange andre forskere har undersøkt hvordan ensomhet og sosial isolasjon fører til helseproblemer.

Sosial isolasjon er definert slik i en studie: du må bo alene, ha besøk av familie og venner sjeldnere enn én gang i måneden og ikke delta på sosiale aktiviteter i løpet av en vanlig uke.

Ensomme studenter har dårligere kosthold og beveger seg mindre, viste en studie fra USA.

Sosial isolasjon kan også henge sammen med høyt blodtrykk, overvekt, hjerneslag og hjerteproblemer. Det kan også føre til stress, søvnproblemer, angst og depresjon, ifølge en norsk studie. Det kan til og med føre til tidlig død, ifølge en britisk studie.

Godt å være alene

Forskere skiller mellom ønsket alenetid og uønsket isolasjon.

Ensomhet er noe annet enn å være alene, ifølge Thomas Hansen, forsker ved OsloMet.

– Mange setter pris på å være alene. Ensomhet er en vond følelse som oppstår når det blir et sprik mellom den sosiale kontakten man har og den man ønsker å ha, sa han i et intervju med forskning.no.

De som er utadvendte, har minst risiko for å bli ensom, fant Hansen ut i sin studie.

Det stemmer med de to studiene fra Østerrike. De som regnet seg som utadvendte og til vanlig hadde mye sosial kontakt, reagerte mest negativt på dagene med sosial isolasjon.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS