Vernepliktige svensker blir veid og målt. Denne informasjonen har forskere nå brukt for å undersøke sykdomsrisiko ved covid-19. Bildet er tatt mellom 1986–1987.

Overvekt i tenårene kan gi alvorlig koronasykdom senere i livet, viser studie av 1,5 millioner svensker

Forskere har analysert data om vernepliktige svensker.

Høy BMI i slutten av tenårene, kan føre til økt risiko for å bli alvorlig syk av covid-19 senere i livet, hevder svenske forskere.

Studien er basert på informasjon fra 1,5 millioner vernepliktige menn i Sverige født mellom 1950 og 1987.

Veid og målt

Da de ble vervet til militærtjeneste ved 18-årsalderen i årene 1969–2005, ble de veid og målt.

Forskerne regnet ut BMI-en deres og samkjørte det med sykehusregisteret, intensivregisteret og dødsårsaksregisteret. Da så de svenske forskerne en sammenheng mellom høy BMI i tenårene og et alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 senere i livet.

At overvekt og fedme er risikofaktorer for alvorlig sykdom ved covid-19, er kartlagt i en rekke tidligere studier. Forskere har tidligere uttalt at overvektige og røykere bør være blant de første som vaksineres mot covid-19.

Videre er det en rekke studier som peker på at folk med høy BMI i ung alder, også vil fortsette å ha det som voksen.

Høy BMI er ofte vedvarende

– Ved fedme i ungdomsårene er det mer enn dobbelt så høy risiko for å havne på intensivavdeling sammenlignet med en BMI på 18,5–20, sier Josefina Robertson, en av forskerne bak studien, i en pressemelding fra Göteborgs universitet.

– Høy BMI i tidlig alder vil gjerne vedvare. Kan det være mennenes helsesituasjon i dag som gjør at de blir alvorlig syke av covid?

– Ja, høy BMI ved sykdom i covid-19 kan godt være hovedfaktoren for alvorlig sykdom, men det kan også tenkes at høy BMI i en stor del av livet bidrar til dårligere prognose, sier hun.

Forskerne undersøkte dagens helsesituasjon til 151 000 av mennene. De så da at BMI-en hadde holdt seg stabil gjennom hele livet.

– Langvarig fedme øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer, som i seg selv er en risikofaktor for alvorlig covid-19. I tillegg gir langvarig fedme kroniske betennelser og påvirker immunforsvaret negativt, noe som også kan bidra til mer alvorlige infeksjoner, sier hun.

Robertson sier at det derfor er viktig med forebyggende tiltak mot overvekt i tidlig alder, ikke minst i møte med fremtidige viruspandemier.

Økende risiko allerede fra normalvekt

Forskerne delte mennene inn i seks grupper basert på BMI: Undervekt (BMI 15–18,5), normalvekt i tre nivåer (18,5–20, 20–22,5 og 22,5–25), overvekt (25–30) og fedme (30 eller mer).

Blant mennene i undersøkelsen var det 4 315 som trengte sykehusbehandling for covid-19 i løpet av 2020. 729 stykker ble sendt på intensiven, og 224 menn i studien døde med covid.

Det har blitt gjort en rekke studier på sammenhengen mellom covid-sykdom og fedme.

En tidligere artikkel hos forskning.no omtalte en studie i Obesity Reviews. Denne omtalte sykdomsforløpet hos mennesker med fedme og en BMI over 30. En annen studie, publisert i tidsskriftet PNAS, antydet at negative effekter kunne melde seg hos de med en BMI mellom 25 og 30.

De svenske forskerne hevder at risikoen for å trenge sykehusbehandling øker allerede med en BMI i tenårene på 22,5–25. Det er en BMI som regnes som normalvekt. Behovet for sykehusbehandling økte deretter gradvis med en stigende BMI.

Forskerne skriver i studien at undersøkelsen utelukkende er gjort på menn, fordi det ikke var obligatorisk med verneplikt for kvinner de årene forskerne hentet data fra.

Andelen kvinner i militæret var ikke representativ for den generelle svenske kvinnelige befolkningen. Derfor ble de også ekskludert i studien.

Kilde:

Josefina Robertson m.fl. BMI in early adulthood is associated with severe COVID-19 later in life: A prospective cohort study of 1.5 million Swedish men, Obesity Review, 12. januar 2022. DOI: https://doi.org/10.1002/oby.23378

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS