En gruppe forskere fra i sju land vil forsøke å finne ut hvordan covid-19 påvirker nervesystemet og hvorfor.
En gruppe forskere fra i sju land vil forsøke å finne ut hvordan covid-19 påvirker nervesystemet og hvorfor.

Forskere vil finne ut hvordan korona påvirker nervesystemet

Flere har meldt om både midlertidige og langvarige nevrologiske og psykiatriske symptomer på covid-19. En internasjonal forskningsgruppe forsøker å finne ut hvordan nervesystemet påvirkes av sykdommen.

Blant symptomene for noen koronarammede er nedsatt smak- og luktesans, konsentrasjonsvansker og svekket hukommelse.

Noen får også forhøyet risiko for slag, og en del får til og med forandringer i hjernen, skriver universitetet i Umeå, som leder den svenske delen av prosjektet, i en pressemelding.

Målet er å finne ut hvilke typer hjerneceller som er utsatt for covid-19, hvordan skaden skjer, og hva som gjør folk sårbare eller motstandsdyktige mot komplikasjoner.

– Forhåpentligvis kan dette åpne for ny kunnskap og nye framtidige behandlinger for å minske langtidseffektene av covid-19, som ellers kommer til å bli en stor påkjenning for samfunnet, sier Anne-Marie Fors Connolly fra universitetet i Umeå i pressemeldingen.

Skal kartlegge senskader

Forskerne vil bruke data om folk i Sverige og Finland og kartlegge nevrologiske og psykiatriske senskader.

De vil undersøke underliggende sykdomsmekanismer, i håp om å kunne forutsi risikoen for nevrologiske symptomer.

Tidsrammen for prosjektet er fem år. Det finansieres av EU med 8,4 millioner euro, cirka 86 millioner kroner.

I tillegg til Umeå, deltar også universiteter, høyskoler og klinikker i Belgia, Tyskland, Finland, Italia, Nederland og Israel.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS