Folk i kø for å teste seg for koronavirus i Aalborg i Danmark lille julaften. På den tiden hadde omikronvariantens undervariant BA2 begynt å øke i omfang.

Omikron-undervariant vinner terreng i Danmark

Danske folkehelsemyndigheter klør seg i hodet over at en undervariant av omikronvarianten nå haler langsomt inn på omikronvarianten.

For halvannen måned siden ble det første omikrontilfellet påvist i Danmark. Siden er varianten, som også omtales som BA1, blitt den dominerende i landet.

Men allerede nå er en undervariant av omikronvarianten, BA2, i vekst i Danmark, noe som skaper hodebry.

– Danmark er det landet i verden med flest omikrontilfeller, og vi ser med interesse på at antallet BA2-undervarianter stiger, nærmest på bekostning av BA1, sier overlege og professor Anders Fomsgaard ved Statens Serum Institut (SSI).

I uke 50 utgjorde BA2 knapt 2 prosent av alle smittetilfeller i landet. I uke 1 sto undervarianten for 28 prosent. Samtidig har andelen tilfeller av BA1 falt fra 72 til 68 prosent, der de siste 4 prosentene knyttes til flere tilfeller med deltavarianten.

Fomsgaard understreker at det ikke er grunn til bekymring, siden man ikke kan se noen vesentlige forskjeller mellom BA1 og BA2. Men årsaken til at BA2 vinner terreng, er noe forskerne ennå ikke kan forklare, sier han.

SSI er nå i gang med å utarbeide en risikovurdering av BA2. Han viser til at denne undervarianten også er påvist i Norge og Sverige, og at SSI har varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om utviklingen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS