Rød, sprukken eller flassende hud er kjente bivirkninger av hyppig håndvask.

Covid-vasking ga hudplager

De unngikk viruset, men skadet huden. Mer håndvask og spriting ga fire av ti helseansatte større problemer med huden på hendene.

De vasket og spritet hendene gang på gang, og de gikk med engangshansker og munnbind store deler av arbeidsdagen.

Da covid-viruset traff Norge, ble smittevernet plutselig viktigere enn noen gang. Ikke minst for de ansatte på legekontorene og sykehusene.

Sprekker og kviser

Resultat: Rød, sprukken, tørr og flassende hud på hendene; kviser og eksem i ansiktet.

– Vi ser en sammenheng mellom økende bruk av håndhygienetiltak og økte eksemsymptomer fra hendene. Tilsvarende ga økt bruk av munnbind eller åndedrettsvern en økt risiko for hudsymptomer i ansiktet, sier Kaja Irgens-Hansen.

Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland. Der har hun forsket på hva covid-hygienetiltakene førte til av bivirkninger for huden. Dagens Medisin skrev om studien først.

Allerede før pandemien fikk helsepersonell hudlidelser oftere enn andre. Ikke minst fordi de utsettes mye for fuktighet. Det skal ikke til mer enn en halvtime med våte hender i løpet av en arbeidsdag for å øke faren for eksem.

Kaja Irgens-Hansen forteller om helsepersonell med større hudproblemer både på hendene og i ansiktet.

Vasket hendene mer

Mens covid-pandemien pågikk, var det om lag dobbelt så mange som ellers som vasket hendene mer enn 20 ganger om dagen eller desinfiserte dem mer enn 50 ganger om dagen. Også bruken av fuktighetskrem ble nesten doblet. Det viser undersøkelsen som Irgens-Hansen og kollegene hennes har gjort blant 602 ansatte på sykehus og legesentre i bergensområdet.

All vaskingen og rensingen førte til at 42 prosent av dem som ble spurt, fikk økte symptomer på hendene, håndleddene og underarmene. Verst gikk det ut over de yngste.

Munnbind og masker

Også munnbind og masker førte til hudproblemer. Av dem som allerede hadde en hudsykdom før pandemien, forteller nesten tre av fire om forverring.

Aller verst har det gått ut over dem som plages av kviser, men også sår og eksem er blitt verre. Mer enn hver tredje som er spurt, forteller om symptomer på hudsykdommer i ansiktet.

Kaja Irgens-Hansen regner med at hudproblemene har rammet flere enn bare helsearbeiderne. Hun peker på at de fleste, uansett yrke, var mer opptatt av håndhygiene under pandemien.

– Studien viser at også renholdere og ansatte i sykehusbarnehager hadde økte eksemsymptomer fra hender. I likhet med helsearbeidere er dette yrkesgrupper som i stor grad er utsatt for vått arbeid, skriver hun i en epost til forskning.no.

– Det generelle inntrykket er at det også i befolkningen var en økning i hudsymptomer fra hendene under pandemien.

Karl-Christian Nordby kjenner godt til sammenhengen mellom mye såpe og vann og hudplager.

Kjent sammenheng

Det samme tror avdelingsdirektør Karl-Christian Nordby på Stami, Statens arbeidsmiljøinstitutt:

– Det er jo kjent at bruk av såpe og vann gir en del hudplager. Jo flinkere vi er til å holde huden ren, jo mer eksem og tørr hud og desslike får vi. Når du vasker huden med såpe og vann, får du en slags avfetting så impregneringen forsvinner og du får mer stoffer inn i underhuden, forklarer han.

Han peker på frisører som en annen yrkesgruppe som har mye vått arbeid, og forteller hvordan renholderne hadde mye mer vått arbeid under pandemien:

– I dag er veldig mye av det som de gjør, mopping med en tørr mopp. Den er elektrostatisk behandlet slik at den trekker til seg støvet. I pandemien ble det mye «smittevask». Til desinfeksjon og å fjerne bakterier må det såpe og vann til, sier Nordby til forskning.no.

Bruker mindre nå

Forskerne i Bergen har ikke kunnet følge opp resultatene sine etter at de strengeste pandemitiltakene var over, siden spørreundersøkelsen var anonym. Kaja Irgens-Hansen tror likevel at håndvasken, og dermed symptomene, er tilbake i retning av gamle rutiner:

– Vi har fått tilbakemelding om at innkjøp og forbruk av håndhygieneprodukter i vår helseregion nå er betraktelig redusert sammenlignet med første året i pandemien, sier hun.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

Hilde K. Vindenes, Randi J. Bertelsen, Stein H.L. Lygre, Tone Morken, Ole J. Møllerløkken og Kaja Irgens-Hansen: Changes in Infection Prevention Practices and Occurrence of Skin Symptoms among Healthcare Workers, Cleaners and Day-care Workers in Norway during the COVID-19 Pandemic, Acta Dermato-Venereologica, januar 2023, doi: 10.2340/actadv.v103.3420

Hilde Kristin Vindenes, Kristine Lillebø, Trude Duelien Skorge og Kaja Irgens-Hansen: Smittevern og hudutfordringer ved covid-19, Tidsskrift for Den norske legeforening, mai 2020, doi: 10.4045/tidsskr.20.0365

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS