Forskerne vet ikke om hvem som helst kan få en psykose av å bruke cannabis eller om det må en sårbarhet til.

Mer bruk og sterkere cannabis kaster flere inn i psykoser

Antallet psykoser utløst av cannabis har økt betydelig i Norge, Sverige og Danmark.

Å bruke cannabis har blitt noe mer vanlig både i Norge, Sverige og Danmark de siste årene.

En rapport fra i februar viser at én av fem ungdommer på videregående skole her i landet sier at de har brukt cannabis.

Forskerne bak en ny studie mener at økt bruk er en av forklaringene på at de finner en klar og stabil økning av cannabispsykoser i Skandinavia.

Danmark er på topp. Norge og Sverige følger etter.

Cannabisen har blitt sterkere

En annen årsak er at både hasj og marihuana har blitt sterkere de siste årene. Stoffene har et høyere innhold av den psykoaktivt komponenten tetrahydrocannabinol (THC).

– Cannabis blir mer og mer sett på som et ufarlig stoff, samtidig som produktene er mer potente, sier Eline Borger Rognli i et intervju med Oslo universitetssykehus.

Hun er forsker ved RusForsk ved sykehuset.

Flere studier tyder på at sterkere cannabis lettere utløser psykotiske symptomer og psykose, forteller hun.

Større fare for schizofreni

Rusutløst psykose er en alvorlig tilstand som innebærer kraftige hallusinasjoner og vrangforestillinger. Dette kan pågå i flere dager.

Vanligvis avtar dette etter noen dager uten rusbruk.

Men psykosen kan være en indikator for fremtidige, alvorlige psykiske lidelser.

Studier har vist at omtrent én av tre kan få en schizofrenidiagnose senere, sier Rognli.

Første gang

De skandinaviske forskerne har tatt for seg sine lands helseregistre og sett på alle tilfeller av psykoser som er utløst av cannabis.

Dette er første gang forskere har fått oversikt over utviklingen av slike psykoser over tid og i flere land.

I Norge har de sett på årene fra 2010 til 2015. De andre landene har sett på årene 2000 til 2016.

Farligst å bruke flere rusmidler

Psykoser utløst av rus er tre ganger så vanlig blant menn som blant kvinner, finner de.

Det er vanligere å få psykose av rus om du bruker flere typer rusmidler samtidig.

Psykoser utløst av cannabis er vanligst i Danmark. Men danskene bruker cannabis dobbelt så hyppig som norske og svenske kvinner og menn.

En dansk registerstudie fra 2021 viser at andelen tilfeller av schizofreni som kan ha sammenheng med bruk av cannabis, har økt fire ganger i Danmark. Dette har skjedd siden midten av 1990-tallet.

Hva kommer først?

Er det sånn at hvem som helst kan få psykose av å bruke cannabis? Det vet ikke forskerne.

De vet heller om cannabis kan være årsaken til schizofreni eller om stoffet utløser en medfødt sårbarhet for sykdommen.

Det er veldig vanskelig å finne ut om cannabis fører til schizofreni.

– Du kan ikke dele inn folk i to grupper og si at den ene skal røyke hasj og så se hvor mange som får schizofreni, sier den danske forskeren Esben Agerbo i en artikkel på forskning.no i 2021.

Slike studier kunne man heller ikke gjennomføre da man fikk mistanke om at røyking av tobakk kunne føre til kreft.

Man kunne likevel drive forskning som kartla de biologiske mekanismene bak røyking og kreft. Årsaken er at forskerne forstår mer om hva som skjer i kroppen når man utvikler kreft.

Når det gjelder schizofreni, kjenner ikke forskerne de biologiske mekanismene bak sykdommen.

Bør følge bedre med

Har man sykdommen schizofreni i familien, kan det være klokt å holde seg borte fra cannabis, sier Eline Borger Rognli i et intervju med den svenske avisa Dagens Nyheter.

Forskeren mener at det er viktig å følge med på forekomsten av rusutløst psykose.

Behandlingen har ofte vært kortere innleggelser. Den som søker behandling får da et legemiddel som skal gi dem mer ro.

Pasienten blir da oppfordret til å avstå fra rusmidler etter utskrivelse.

Forskeren mener at det kan være at helsetjenesten bør tilby denne gruppen bedre oppfølging.

– Psykosen er et traume for hjernen og nervesystemet. Risikoen er stor for at fortsatt cannabisbruk skal trigge flere psykoser, sier Johan Franck til Dagens Nyheter. Han er sjef for rusbehandlingsklinikkenBeroendecentrum i Stockholm.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS