Alle treslag blir grå. (Foto: Lone Ross Gobakken)

Hvordan forandrer ubehandlet trefasade seg over tid?

En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon og vil påvirke fasaden over tid. En ny veileder fra NIBIO og Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) gir ny kunnskap om fargeendringer i umalte trefasader.

– Hovedtanken med den nye boken om umalte trefasader var å vise hvordan en ubehandlet trefasade forandrer seg over tid, forteller NIBIO-forsker Katrin Zimmer.

Sammen med kollegaer ved NIBIO og forskere ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) har Zimmer utviklet en nye veileder om umalte trefasader.

– Mange vet ikke, eller forventer ikke, at den umalte trefasaden vil forandre seg over tid. Ofte er ikke uttrykket på fasaden helt jevnt, og resultatet blir annerledes enn utbygger hadde tenkt, forklarer Zimmer.

Zimmer er forsker ved NIBIOs avdeling for treteknologi på Ås, og hun er ekspert på hvordan trepanel kan holde lengst mulig mot vær og vind. I samarbeid med forskere ved Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) og flere av Norges ledende arkitektfirma har treteknologene nå lansert en egen bok, en egen veileder for bruk av utvendig umalt trepanel.

Powered by Labrador CMS