Har du utstyrt vinduene med film, klistremerker eller prikker for å vise fuglene at dette er et vindu? Du må gjøre jobben på riktig side av vinduet hvis den skal virke.

Millioner av småfugler dør unødvendig

Over ti millioner fugler dør i vinduskollisjoner i Norge hvert år. Mange prøver å forhindre det. Nå har forskerne funnet ut hva de gjør feil.

Filmer, klistremerker og merkepenner skal hjelpe fuglene å se at de er i ferd med å fly på et vindu. Men det virker bare hvis det plasseres på utsiden av vinduet, viser ny forskning.

Klistremerker på innsiden av vinduene hindrer ikke kollisjoner. Fuglene ser dem rett og slett ikke.

– Det er nok over ti millioner fugler som går i vinduer i Norge hvert år, sier Håvard Husebø. Han er rådgiver på Ringmerkingssentralen. Hvert år ringmerkes det nærmere en kvart million ville fugler i Norge.


Bekymret for bestanden

Vinduskollisjoner tar livet av så mange fugler hvert år at ekspertene er bekymret. Bestandene synker så mye at det er et problem for bevaringen, ifølge forskere ved det amerikanske universitetet William & Mary.

– Mange mennesker vil redusere vinduskollisjonene, som dreper hundrevis av millioner av fugler hvert år, sier John P. Swaddle, som har ledet forskningen.

Det finnes gode løsninger. Men ikke så gode som mange har trodd. I hvert fall ikke når de brukes feil.

Bare på utsiden

– Det er mange slags klistremerker og vindusfilmer som sannsynligvis vil gjøre glassoverflatene mer synlige for fuglene og redusere kollisjonsfaren, sier Swaddle i en pressemelding.

Sammen med tre av studentene sine har han testet to vindusfilmer. Akkurat disse filmene er valgt ut fordi de tar i bruk flere forskjellige bølgelengder for lys og farger som er synlige for de fleste småfuglene.

Det viste seg at når filmene ble satt på utsiden av vinduene, reduserte de faren for kollisjoner. På innsiden av tolagsvinduene som ble brukt i forsøkene, derimot, hadde de ingen effekt.

Derfor er det tvingende nødvendig at slike produkter blir satt på utsiden, altså den utvendige overflaten, hvis de skal virke, konkluderer Swaddle.

John P. Swaddle forsker på hvordan fuglene oppfører seg, nå også forut for det brutale møtet med et vindu.

Over ti millioner dør

Håvard Husebø på Ringmerkingssentralen forteller at det ikke finnes noe nøyaktig tall på hvor mange fugler som dør i brutalt møte med et vindu hvert år, men han har funnet ut at det er «et tosifret antall millioner».

– Vi registrerer dødsårsaken på ringmerket fugl. De som går i vinduer, pleier å ligge på 10–11 prosent av alle fugler som blir rapportert døde inn til oss. Tallet er noen prosentpoeng over det som blir drept av katt, forteller han.

Norsk ornitologisk forening, som nå heter Birdlife Norge, har regnet ut at katter dreper cirka sju millioner fugler i Norge hvert år. Det er med det tallet som bakgrunn at Husebø kommer frem til over ti millioner fugler som dør fordi de kolliderer med vinduer.

Han trekker frem penner med ultrafiolett filter – det vil si at de setter merker som fuglene ser, men ikke menneskene – som en løsning.

– Det går an å sette prikker på vinduet med dem, og det finnes jo også glasstyper med UV-nett mellom isolasjonslagene i glasset. Det er også mulig å få tak i fuglevennlig glass, sier Husebø.

Tror at de ser naturen

Det er slett ikke slik at fuglene dør fordi de ser sitt eget speilbilde i vinduet, tror det er en rival og går til angrep. Det er i tilfelle veldig sjelden.

Håvard Husebø – her sammen med fugler som ikke er veldig utsatt for vindusdøden – forteller at over 10 prosent av alle de ringmerkede fuglene som rapporteres som døde, dør fordi de har kollidert med et vindu.

– Det er mer at det er en refleksjon av vegetasjonen og miljøet rundt, slik at den tror den flyr videre inn i skogen. Eller det kan være at de tror det er en åpning i vegetasjonen. Vinduene høyere opp reflekterer gjerne himmelen, forklarer Håvard Husebø.

For ordens skyld: Forskerne bak den amerikanske studien plasserte et beskyttende nett foran vinduene, slik at ingen fugler faktisk ble skadet i testene.

Referanser:

John P. Swaddle, Blythe Brewster, Maddie Schuyler og Anjie Su: Window films increase avoidance of collisions by birds but only when applied to external compared with internal surfaces of windows. PeerJ Life & Environment, februar 2023, doi: 10.7717/peerj.14676

Oddvar Heggøy og Paul Shimmings: Huskattens predasjon på fugler i Norge. En vurdering basert på en litteraturgjennomgang. Norsk ornitologisk forening, rapport 5-2018, ISSN: 0805-4932, ISBN: 978-78-82-52160-1. PDF

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS