Dersom det blir for varmt vil det bety tørke og lav vekst for trærne. Men enn så lenge ser det ut til at trær har hatt fordeler av høyere temperatur i byen. [Foto: Konstanttin / Shutterstock / NTB scanpix]

Trær i byen vokser raskere

Varmen i storbyer påvirker trærnes vekst.

Man skulle kanskje tro at bytrær ble mindre og puslete på grunn av forurensning og begrenset plass til røttene, men slik er det som regel ikke. I en ny studie har forskere sammenlignet urbane trær med sine viltvoksende slektninger i ti ulike storbyer. Det viser seg at bytrærne vokser i gjennomsnitt 25 prosent raskere frem til de fyller 50 år.

Studien ble ledet av forskere ved det tekniske universitetet i München, og resultatet ble nylig publisert i tidsskriftet Nature.

Forskerne ville undersøke hvordan klima i byer påvirker trærnes vekst. Dette kan gi oss ny kunnskap om hvordan trær reagerer på klimaendringer, ifølge forskerne.

– Effekten av endrede klimaforhold for trær i skogen er blitt studert, men det har så langt vært lite tilgjengelig informasjon om urbane trær, sier Hans Pretzsch, professor ved det tekniske universitetet i München, i en pressemelding.

Her ser du en oversikt over hvor undersøkelsene ble gjort. [Illustrasjon: Map was created by modifying the open access file: Physical map of the world. Creative commons]

Sammenlignet trærne

Forskerne undersøkte rundt 1400 trær i ti ulike storbyer. Byene ble valgt ut fordi de representerer ulike klimatiske soner rundt om i verden.

Forskerne valgte ut et treslag i hver by som er typisk for området. De målte vekstforskjellen til det utvalgte treslaget både i byen og i nærliggende landlige omgivelser eller skogsområder. De beregnet veksten ved å måle størrelsen på trærne i forhold til alderen.

Undersøkelsene viste at veksten hos alle trær har skutt fart etter 1960, men forskjellen var størst i urbane områder. Også tidligere studier har vist at trær vokser raskere på grunn av endrede klimaforhold.

Varmeøy-effekten

Her gjør professor Pretzsch målinger av et tre i Cape Town. [Foto: TUM]

Bytrærne så ut til å trives godt i sine omgivelser. I gjennomsnitt vokste trærne 25 prosent raskere i byen fram til fylte 50 år, etter det var vekstforskjellen noe mindre, men fortsatt betydelig.

Forskerne mener at en av grunnene til at trærne vokste raskere i byene er på grunn av den såkalte varmeøy-effekten. En urban varmeøy har høyere temperatur enn områdene rundt på grunn av mye menneskelig aktivitet i storbyene. Det blir som en minimodell på global oppvarming, ifølge forskerne.

Høyere temperatur forlenger vekstsesongen for trærne og stimulerer fotosyntese. Ellers spiller andre faktorer inn, som konsentrasjonen av CO2 i lufta, nitrogen i jorda og tilgangen på vann.

Forskjellen mellom by-trær og andre viste seg å være spesielt stor i den boreale klimasonen som har minusgrader om vinteren, slik som i Norge.

Gjaldt ikke tyske og franske trær

Trærne i den tempererte sonen, representert ved byene Paris, Berlin og München, skilte seg ut ved å vokse saktere enn skogstrærne. Men hvorfor var det slik?

– Vi tolker dette funnet som at ulempene ved å vokse i en by, som for eksempel mindre tilgang på vann, er blitt større enn fordelene med et varmere klima i denne sonen.

– Tempererte trearter ser ut til å være nærmere slike grenser enn andre steder på grunn av pågående klimaendringer. Dette betyr at muligens, hvis oppvarmingen fortsetter, kan lignende virkninger observeres i de andre klimasonene, skriver Peter Biber, en av forskerne som har jobbet med studien, på e-post til forskning.no.

Det varmere klimaet i byene ser altså ut til å være positivt for trærne så langt det ikke fører til vannmangel. 

– I en pågående studie prøver vi nå finne ut av om dette har noen problematiske side-effekter, sier Pretzsch i pressemeldingen.

Referanse: 

Hans Pretzsch m.fl. Climate change accelerates growth of urban trees in metropolises worldwide. Nature. 13, November 2017

Powered by Labrador CMS