Omtrent tre av fire norske husholdninger eier boligen sin. Det er blitt mye dyrere.

Å eie egen bolig er blitt 45 prosent dyrere på to år

For dem som leier bolig har utgiftene vært nesten stabile.

SSB har kommet med nye tall som viser hvor mye penger folk i Norge bruker på bolig. 

Gjennomsnittlig har en husholdning som eier sin egen bolig, i alt 176.000 kroner i boutgifter i 2023.

Men bak dette tallet skjuler det seg store forskjeller.

Økte renteutgifter

To år tilbake lå Norges Bank sin styringsrente på 0 prosent.

Dermed er det i stor grad økte renter som har drevet opp kostnadene for dem som eier sin egen bolig.

Samtidig har folks betaling av avdrag på boliglån gått ned. Sånn prøver ganske mange nå å holde boutgiftene nede.

SSB sine tall viser at 70 prosent av boligeierne har boliglån. En av tre har lån på over 2 millioner kroner. Mest har folk lånt til bolig i Oslo.

Betaler mindre avdrag

– Eierhusholdninger med boliglån betalte i snitt 42.900 kroner per år i renter i 2021, mot 85.700 kroner i 2023, forteller Kristina Støren i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

Dette «løser» altså mange gjennom å betale mindre avdrag på lånene sine. 

SSB sine tall viser at folk betaler 26 prosent mindre i avdrag på boliglånene i 2023, sammenlignet med hva de gjorde to år tidligere.

Regnet om til månedlige kostnader, så har rentekostnadene for et gjennomsnittlig boliglån økt fra 3.600 kroner i 2021 til 7.100 kroner i 2023.

Dyrest for barnefamilier

Det er husholdninger med barn som har de største totale boutgiftene. Aller mest tyngende er boutgiftene for enslige foreldre.

Så store er de årlige totale boutgiftene for ulike husholdninger i 2023.

Par med barn har nå i snitt boutgifter på 249.900 kroner i året. Enslige foreldre har gjennomsnittlige boutgifter på 179.600 kroner i 2023.

SSB sine 2022-tall viste at 27 prosent av alle enslige med barn, da brukte minst 40 prosent av inntekten sin på å bo. 

Kostnader for dem som leier

Om folk leier bolig av andre, så viser SSB sine nyeste tall at drøye 20 prosent bor i en bolig tilhørende slekt eller venner. 

Om lag 70 prosent leier av privatpersoner og om lag 10 prosent leier av profesjonelle utleiere.

Leiere som betaler vanlig markedsleie, har nå i gjennomsnitt årlige boutgifter til husleie, strøm og fyring på 124.000 kroner i 2023.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

SSB-artikkel: «Kraftig økning i bokostnader for boligeiere», 13. desember 2023

Levekårsundersøkelsen 2023 hos SSB

Powered by Labrador CMS