Husholdningene bruker nå mer av forbruket sitt på bolig enn før.

Nordmenn bruker stadig mer på bolig

I fjor gikk 36 prosent av husholdningenes forbruk til bolig. Det tilsvarer en økning på over 5 prosentpoeng de siste ti årene

– Dette er en vesentlig økning siden 2012, og reflekterer utviklingen i boligmarkedet med sterk prisvekst på boliger og økte leiepriser, særlig i byene, økning i kommunale avgifter og de uvanlig høye strømprisene i 2022, sier Kristin Egge-Hoveid, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De har nå for første gang siden 2012 samlet inn data om norske husholdningers samlede forbruk til varer og tjenester.

Forbruket til bolig inkluderer å eie eller leie boligen, strøm, oppvarming, kommunale avgifter, vedlikehold og andre boligtjenester. I 2012 lå boligutgiftene på 31,2 prosent av husholdningenes totale forbruk, som er 5,2 prosent lavere enn i 2022.

Bruker mer av pengene våre på strøm

For lavinntektshusholdninger gikk 44 prosent av forbruksutgiftene til bolig i fjor. Det er 11 prosentpoeng mer enn for husholdningene med de høyeste inntektene.

Utgifter til strøm og oppvarming og kommunale avgifter utgjorde i nesten 10 prosent av forbruket i 2022 mot rundt 6 prosent av forbruket i 2012.

Mindre på drivstoff

SSBs undersøkelse viser også at nordmenn nå har lavere utgifter til drivstoff enn tidligere. I fjor utgjorde drivstoff 14 prosent, tilsvarende et snitt på 80.000 kroner i året, av nordmenns forbruk. De siste 20 årene har disse utgiftene ligget på 17–19 prosent.

SSB forklarer nedgangen i 2022 med at det blir stadig flere elbiler her til lands, og at en del av drivstoffutgiftene dermed registreres som strømutgifter.

Bruker i snitt 66.000 kroner på mat

Samtidig har forbruket på mat og alkoholfri drikke holdt seg stabilt på i overkant av 11 prosent av de totale utgiftene. I fjor tilsvarte dette i snitt 66.000 kroner. For 60 år siden brukte vi på den annen side nærmere 40 prosent av forbruket vårt på mat.

Husholdningene rapporterte å bruke rundt 12.000 kroner på kjøtt i 2022, omtrent det samme som vi brukte på grønnsaker og frukt og nøtter. Utgiftene til fisk var i snitt 3.600 per husholdning, omtrent en tredel av hva vi brukte på kjøtt.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS