Store spørsmål og tunge bøker, men aller mest artikler for Einar Duenger Bøhn. (Foto: selfie)

Mine fagbokfavoritter: En 130 år gammel bok for deg som liker de største spørsmålene

Hva er forholdet mellom en sykkel og sykling? Hva finnes og hva finnes ikke? Vil du ha svar, kan du lese anbefalingene fra filosof Einar Duenger Bøhn.

Einar Duenger Bøhn forsker på metafysikk og religionsfilosofi.

– Det er kanskje stormannsgalskap å gå løs på de aller største spørsmålene, men de har alltid interessert meg.

Metafysikk er den eldste delen av filosofien.

– Det jeg forsker mest på handler om forholdet mellom deler og helheten, forklarer Bøhn.  – Er for eksempel hydrogenatomet noe mer enn kjernen og elektronet som sirkler rundt den? Er kroppen noe mer enn de enkelte kroppsdelene, er universet noe mer enn enkeltdelene?

Filosof Bøhn har tok doktorgraden ved Universitetet i Massachusetts Amherst, i USA, så bar det til Universitetet i Oslo, før han i januar startet på Universitetet i Agder.

– Det var en spennende mulighet å få være med på å bygge opp et nytt studieprogram i filosofi ved UiA fra bunnen av.

Nå har han også blitt med i det nystartede Akademiet for yngre forskere, som skal være en tverrfaglig møteplass for forskningspolitikk, formidling og debatt. 

Her skal han anbefale sine fagbokfavoritter, men tar et forbehold:

– I min generasjon forskere konsentrerer vi oss kanskje mer om artikler. Det er ikke like viktig å få ut bøker selv i starten av karrieren.

Men han leser fortsatt bøkene:

Hva er den beste fagboka du har lest?

Bøhn velger seg en 130 gammel bok som sin favoritt.

– Gottlob Freges Aritmetikkens grunnlag fra 1884 bobler over av gode ideer og argumenter. Hovedtesen er å vise at all aritmetikk, eller tall-lære, kan bevises fra ren logikk. Frege forsøker å vise at nesten all vanlig matematikk, kommer fra vanlig logikk.

– Men det som gjør boken til en av tidenes beste fagbøker, i tillegg til at den er banebrytende i sin hovedtese, er at den er ekstremt rik på filosofisk innhold. Boka har fungert som inspirasjon langt utover matematikkens filosofi, som for eksempel i språkfilosofi, erkjennelsesteori og metafysikk og filosofisk metode. Den er også forbilledlig klart og tydelig argumentert, og meget godt skrevet.

– Mye av argumentasjonen står like støtt i dag som i 1884, som er et godt tegn på filosofisk storhet, sier Bøhn.

Hvilken bok vil du anbefale for en som har lyst til å sette seg inn i faget ditt?

– En forførende godt skrevet og uendelig inspirerende bok er Ontological relativity and other essays av Willard Van Orman Quine.

Bøhn forklarer at ontologi handler om hvilke midler vi kan bruke for finne ut hva som finnes og ikke finnes.

– Også The possibility of metaphysics av Edward Jonathan Lowe er etter min erfaring inspirerende for mange nye studenter.

Hvilken fagbok vil du ikke anbefale?

Overraskende nok mener Bøhn at vi ikke bør lese noen av de største og mest kjente filosofene. De kan virke uheldig på nybegynnerne i filosofi.

 – Jeg anbefaler ikke å begynne med bøker av for eksempel Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre og/eller Merleau-Ponty. Ikke fordi de er uinteressante, for det er de ikke, men fordi de er såpass tunge, og lite tilgjengelig.

 – Disse bøkene er et uheldig utgangspunkt for å begynne med filosofi, men de er ikke et uheldig valg senere i karrieren, når man først har kommet i gang på lettere og bedre måte. Det er i hvert fall min egen erfaring, både med meg selv og studenter, sier Bøhn. 

Hva er ditt favorittnettsted for faglig inspirasjon?

 – Philpapers er en kjempestor ressurs i fagfilosofien. De linker til tidsskrifter fra hele verden, og her kan du søke på tema, navn eller artikler. Stanford Encyclopedia of Philosophy er også et bra sted å begynne. I motsetning til Wikipedia er den skrevet og kvalitetssikret av fagfolk. 

Powered by Labrador CMS