En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

Fra venstre: Seksjonsleder og spesialrådgiver Kofitsyo Cudjoe ved Veterinærinstituttet, lokal representant og avdelingsdirektør for Fiskehelse ved Veterinærinstitutte, Edgar Brun. (Foto: Mona Dverdal Jansen)

Samarbeidsavtale skal bidra til bedre fiskehelse og matsikkerhet i Ghana

Fiskehelse står sentralt i en avtale som nylig ble signert med Ghanas president og Statsminister Erna Solberg tilstede. Veterinærinstituttet får stort ansvar i prosjektet.

Bistandssamarbeidet skal bidra til at fiskehelsen i Ghanesisk fiskeoppdrett blir bedre ivaretatt og slik bidra til matsikkerhet i Ghana.

–Vi er overbevist om at bedre kontroll med fiskehelsen er en forutsetning for bærekraftig utvikling av ghanesisk oppdrett, sier avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Hele avtalen inkluderer assistanse innen fiskeri og akvakultur og har en totalramme på rundt 50 millioner kroner over fem år. Havforskningsinstituttet har en lederrolle for totalprosjektet og har ansvar for fiskeridelen. Veterinærinstituttet har ansvar for akvakulturdelen i programmet, som har en økonomisk ramme på opp mot 25 millioner kroner for hele perioden.

Det er særlig tre forventninger til akvakulturdelen i programmet:

  • Regelverk: Utvikle et bedre regulatorisk rammeverk.
  • Fiskehelse: Arbeid for å bedre smittevern, bygge opp kunnskap om fiskesykdommer og sykdomssituasjonen, forbedre kartlegging, varsling og beredskap, bedre diagnostiske metoder, samt bidra til et kontrollsystem for kjemikalier og medikamenter som brukes i næringen.
  • Overvåkning og datainnsamling fra oppdrettsnæringen, inkludert opplegg for inspeksjoner.

Les mer om prosjektet på Veterinærinstituttet sine hjemmesider.

Powered by Labrador CMS