Se stor gullbasse og smal hasselbukk

Mye tydet på at den smale hasselbukken hadde forsvunnet helt, men så dukket den lenge ettersøkte billen opp i sommer. De siste tre årene er det funnet ti billearter og fem sopparter som er nye i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Den smale hasselbukken, Oberea linearis, har vært ettersøkt i lang tid og mye tydet på at den var forsvunnet fra Norge inntil den i sommer ble gjenfunnet ved Sandvika. Foto: Åslaug Viken."

Dette har skjedd som et resultat av kartlegging av biologisk mangfold i skog og beitemarker. Over 2 500 forekomster av flere enn 500 arter på Norsk Rødliste er blitt registrert.

Arbeidet viser at målrettet og systematisk kartlegging gir resultater, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sine nettsider.

- Det er første gang at et offentlig prosjekt har funnet så mange arter, opplyser billeforsker Frode Ødegaard i NINA til forskning.no.

Kristisk truet smal hasselbukk

Da Norsk Rødliste 2006 ble presentert onsdag forrige uke viste det seg at nærmere 3 900 arter risikerer å dø ut i overskuelig framtid.

Å øke kunnskapen om forekomsten av rødlistearter i Norge, er ifølge NINA helt avgjørende for å hindre at så skjer.

De ti bille- og fem soppartene er arter som har vært oversett tidligere fordi de er så sjeldne, opplyses det.

Svært gledelig for landets billeforskere er det derfor at man har gjenfunnet flere arter som man trodde hadde forsvunnet. Det gjelder blant annet den smale hasselbukken, Oberea linearis, en bille som nå står som kritisk truet på rødlista. Den ble funnet i Sandvika i Bærum.

"Gullbassen Proteatia marmorata er Norges største gullbasse og utvikler seg i grove løvtrær, gjerne hule eiker. Arten er kun funnet kun på 6-7 lokaliteter i Oslofjordsområdet. Kartlegging i 2005 ga et nytt funn fra hule eiker ved Karl Johans Vern i Stavern. Den er vurdert til VU (sårbar) i den nye rødlista. Foto: Mats Jonsell."
Tidligere i år fant forskere også kakerlakksnyltebilla Ripidius quadriceps her i landet. Billen er bare kjent fra i noen titalls eksemplarer i hele verden, og er 4 millimeter lang. Denne sjeldenheten er nylig registrert i en hul eik - på Montebello i Oslo.

- Målene langt fra nådd

Kartleggingen av artsmangfoldet har vært organisert i prosjektet Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO), i et samarbeid med Norsk Institutt for Skog og Landskap - med finansiering fra norske myndigheter

NINA understreker videre at selv om mange nye arter er påvist, er jobben med å kartlegge langt fra er ferdig:

Selv om denne aktiviteten må karakteriseres som et løft i kartlegging av biologisk mangfold, er det viktig å påpeke at målene langt fra er nådd. Man regner med at det finnes så mange som 50 000 arter i Norge, men kun cirka 40 000 av disse er hittil kjent, påpeker instituttet.

I en rapport tidligere i år kritiserte for øvrig Riksrevisjonen forvaltningen for utilstrekkelig fokus på kartlegging av rødlistede arter.

Les mer:

Nettsiden til Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Artsdatabanken: Norsk Rødliste 2006.

"Eggegul kjuke, Perennipora tenuis, er en sjelden vedsopp som finnes på avbarkede greiner og stokker av ulike treslag som ligger på skrinne, solvarme tørre steder i løv- og blandingsskog. Kartlegging i Larvik sommeren 2006 ga nye funn av denne rødlistede arten. Foto: Anne Sverdrup-Thygeson."Powered by Labrador CMS