Pattedyrene varierer enormt i størrelse. Verdens minste pattedyr er pygméspissmusen som veier 1,8 gram. Verdens største pattedyr er blåhvalen som kan veie over 100 tonn. (Fotos: Trebol-a og NOAA Photo Library / CC BY-SA 3.0 og 2.0)

Så mange pattedyr finnes det

Bare de siste årene har forskere oppdaget over 1000 nye arter pattedyr. Dermed vet vi nå om rundt 6500. Pussig nok er våre nære slektninger en gruppe dyr vi har hatt lite oversikt over. 

Biologer har i mange år kranglet om både antall og slektskapet mellom pattedyrene.

Nå begynner endelig eksperter å få ordnet opp. Mye takket være en ivrig 16-åring.

Vi vet nå om rundt 6 500 pattedyr. Bare småtteri mot flere millioner ulike insekter.

Pattedyr (Mammalia) tilhører igjen virveldyrene, altså dyr med ryggvirvel. De finnes i om lag 60 000 ulike utgaver.

Ny database med alle pattedyr

Mer nøyaktige DNA-metoder for å kategorisere pattedyr har gjort at forskerne bedre forstår hvilke dyr som er i familie med hverandre.

Når forskere drar ut på feltekspedisjoner både i jungler og andre steder, dukker det i tillegg opp stadig nye pattedyr

Den nye oversikten Mammal Diversity Database tar heretter mål av seg til å gi deg en oppdatert oversikt over alle pattedyrene i verden. Databasen finner du her.

Akkurat nå inneholder databasen 6495 ulike pattedyrarter. Det inkluderer 96 arter som forskerne vet har dødd ut i løpet av de siste 500 årene.

Til nå vet vi om rundt 6500 arter pattedyr. Det finnes til sammenligning flere millioner arter insekter. Men pattedyrene varierer til gjengjeld enormt i størrelse, utseende og levevis. (Bilde fra Mammal Diversity Database, Creative Commons Attribution 4.0)

Hvorfor så lite kunnskap om pattedyrene?

Taksonomi kalles vitenskapen om hvordan dyr, planter og andre organismer kan klassifiseres og plasseres inn i systemer.

Nathan Upham er forsker ved Yale University og har deltatt i arbeidet med Mammal Diversity Database. Han er også medforfatter på en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Mammalogy som oppsummerer den nye kunnskapen forskere har om pattedyrene.

– Vi har forsøkt å samle den kunnskap som allerede finnes om variasjonen blant pattedyrarter. Slik vil vi demokratisere adgangen til å studere pattedyrene, sier Upham i en pressemelding.

Forskerne har gått gjennom flere enn 1200 forskningsartikler, bøker og andre publikasjoner om artsbestemmelse av pattedyr. Alle utgitt etter 2003.

– Vi har til nå visst mindre om hvordan vi skulle systematisere pattedyrene enn flere andre grupper dyr. Overraskende nok, tatt i betraktning at vi snakker om dyr som kan knyttes til menneskets opphav. Dette er også dyr som kan gi oss kunnskap om sykdommer som rammer oss mennesker, sier Upham.

Ungdom sentral i forskningen

En sentral person i dette arbeidet har vært studenten Connor Burgin.

Han begynte som 16-åring på jobben med å forsøke å lage et system over alle verdens kjente pattedyr. 18 år gammel ble han introdusert for Upham av kolleger ved forskningsinstitusjonen Smithsonian i Washington.

Nå har Connor Burgins liste og Nathan Uphams DNA-systematisering dannet utgangspunkt for den nye oversikten over verdens pattedyr.

Fra 3 gram til 100 tonn

De om lag 6500 kjente pattedyrene i verden varierer enormt mye i størrelse. De lever også veldig forskjellige liv.

De minste pattedyrene veier 3 gram eller mindre (spissmus og flaggermus) og de største kan veie over 100 tonn (blåhval) og er større enn noen dinosaur har vært.

Pattedyr kan både løpe, svømme, fly, hoppe, glidefly og klatre. Noen lever bare i vann. Noen lever bare på land. Andre gjør begge deler.

Pattedyrene deler likevel tre særegenheter som ikke finnes hos noen andre dyr:

  • De har hårvekst.
  • De har tre ben i mellomøret.
  • Hunndyrene kan lage melk gjennom svettekjertler som er blitt omdannet til patter.

Fire land i verden – Indonesia, Brasil, Kina og Mexico – har over 500 arter pattedyr.

Norge har til sammenligning 75 kjente pattedyr. Tar vi med de nære havområdene utenfor kysten vår, er det innpå 90 ulike pattedyr i Norge.

 

Referanser:

Connor J Burgin, Jocelyn P Colella, Philip L Kahn og Nathan S Upham: «How many species of mammals are there?», Journal of Mammalogy, Februar 2018. Artikkelen.

Wikipedias og SNL sine artikler om pattedyr. 

Powered by Labrador CMS