Siste kvekk er ikke sagt

- Kwæk, kwæk, rrrrrrrrrrrek! Denne sjeldne karen har fått 1,7 millioner kroner og en egen handlingsplan, slik at vi skal få høre atskillige kvekk i årene fremover.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Damfrosken Rana lessonae er truet av utrydning, men blir nå forsøkt reddet. Bildet viser en hunn. Foto: Lars Løfaldli, Direktoratet for naturforvaltning."
Damfrosken Rana lessonae, oppdaget første gang i Norge i 1986, er en truet art. Og ikke bare det; den er landets mest sjeldne frosk. Denne spesielle karen finnes også kun på ett sted her i landet; nemlig Arendal.

I gode år kan hele den norske bestanden bestå av cirka 50 voksne individer, ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN). Men i dårlige år kan bestanden telle kun 15 voksne individer.

Slike tall har fått alarmklokkene til å ringe. Den truede frosken har åpenbart heller ingen stor reiselyst, og reproduserer seg i dag bare i to eller tre små tjern innenfor et mindre område i Aust-Agder.

- Støyende sprø latter

- Frosken er så truet at den har fått en egen handlingsplan, det er det bare en håndfull arter som har i Norge, sier naturoppsynsmann Arild Pfaff fra Statens Naturoppsyn i Agder til Agderposten. Det melder NTB.

De neste fem årene skal det brukes 1,7 millioner på å redde froskene, blant annet ved at tjernene de lever i skal restaureres.

I tillegg skal det graves nye dammer, i områder med mye sol og insekter, som vil gi perfekte forhold for damfrosken. R. Lessonae har ifølge Norsk Zoologisk Forening “en støyende, sprø latter” iblandet enkelte kvekkelyder: “kwæk, kwæk, rrrrrrrrrrrek”!

Hindre fisk

Dette kalles for enkle biotopforbedrende tiltak, som settes inn ved den eksisterende gytelokalitetene. Et viktig moment vil være å hindre at det kommer fisk inn i disse lokalitetene, opplyser DN.

Selv om R. Lessonae ble oppdaget her i landet for 21 år siden, tok det ti år før overvåkingen av arten kom i gang, og vernearbeidet har først begynt de siste årene.

Arten er ifølge NTB utryddet i flere land og holdt på å bli det i Arendal også. Men nå er det godt håp om fortsatt froskevekst i tjernene i Arendal.

Les mer:

DN rapport 2006 - 2: Handlingsplan for damfrosk, Rana lessonae (pdf-fil)

Direktoratet for naturforvaltning: Damfrosk

Powered by Labrador CMS