Kan bakterier redde frosken?

Verdens amfibier dør ut, men forskere har nå funnet en bakterie i huden på en salamader. Bakterien viser lovende takter i kampen for å redde amfibiene mot den kanskje største trusselen, nemlig sopp.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nesten en tredjedel av verdens 5743 arter amfibier er klassifisert som truet av utryddelse. Forskerne mener soppsykdommen chytridiomykose er den største trusselen.

Redningen kan komme til å vise seg å stamme fra naturen selv - selv om forskerne advarer om at de er langt unna å ha løst problemet: En bakterie funnet i huden på rød-rygget salamander (se ingressbildet) ser ut til å drepe den dødelige soppen.

De undersøker nå om bakterien virkelig er virksom, og om den i så fall kan brukes også til å redde andre amfibiearter enn den salamanderen der den nå er funnet.

Det var professor Reid N. Harris ved James Madison-uniersitetet i Virginia, USA som først så sammenhengen. Han jobbet da med en annen soppsykdom, som angriper egg og embryo. Forskning foretatt av andre forskere tydet på at bakterier som fantes på enkelte amfibier, produserte stoffer som virket mot denne soppen. Harris begynte å undersøke om samme bakterier også kunne bekjempe hudsoppen som forårsaker den dødelige chytridiomykosen.

Foreløpige resultater tyder på at de kan gjøre det. Sammen med sine medarbeidere har han nå isolert to ulike bakterier. Pedobacter cryoconitis synes å helbrede syke amfibier, mens Pseudomonas reactans synes å sinke sykdomsforløpet, i hvert fall på salamandere.

De spennende spørsmålene er nå om disse laboratorieresultatene også holder vann ute i naturen, om bakteriene fungerer på andre arter enn de de ble funnet på, og om det vil være mulig å «vaksinere» truete amfibiepopulasjoner ved hjelp av disse bakteriene.

Powered by Labrador CMS