Plankton overlevde da dinosaurene døde ut

En dansk forskergruppe har funnet svaret på hvordan planteplankton overlevde meteornedslaget som innhyllet jorden i mørke for 65 millioner år siden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om meteornedslaget:

For 65 millioner år siden rammet en ti kilometer bred meteor havet utenfor Yucatán, Mexico.

Ved nedslaget ble det slynget store mengder materiale opp i atmosfæren, noe som blokkerte for solens stråler.

Hele økosystemet på jorden kollapset og nesten alt dyre- og planteliv døde ut.

Jorden var innhyllet i mørke i omkring ett år, og i de følgende ti årene var det bare halvparten av solens stråler som traff jorden.

Jorden har vært utsatt for masseutryddelse av dyr og planter flere ganger i historien.

Fossiler viser at store deler av dyrelivet døde ut for 450, 375, 251, 205 og 65 millioner år siden.

Vi kjenner bare årsaken til den masseutryddelsen som fant sted for 65 millioner år siden.

Hør Sofia Ribeiro fortelle om forskningen sin i denne videoen fra Københavns Universitet.

Fotosyntesen er en av de viktigste betingelsene for at liv, slik vi kjenner det, kan eksistere. Planter bruker sollys til å skiller ut oksygen fra karbondioksid, og det er dette oksygenet alle dyr puster inn.

Siden over halvparten av jordens oksygen stammer fra planteplankton, har forskere lenge undret seg over at livet i havene gjenoppsto relativt kort tid etter meteornedslaget som innhyllet jorden i mørke for 65 millioner år siden.

– Forskningen vår viser at planteplankton kunne overleve mørket ved å gå i dvale, og vente på at lyset kom tilbake. Da kunne cellene igjen dele seg raskt og skille ut oksygen. På den måten dannet de grobunn for at andre dyr kunne få både mat og oksygen, forteller Sofia Ribeiro fra Københavns Universitet, som står bak forskningen.

Svensk fjord som modell

Forskergruppen har undersøkt planteplankton fra en fjord i Sverige og funnet ut at de mikroskopiske plantene kan ligge begravet i mørke i et århundre, og fremdeles gro normalt når de blir vekket fra søvnen.

– For 65 millioner år siden sto havets om lag 100 meter høyere enn i dag, og det var ofte mangel på oksygen på havbunnen. Vi har brukt Koljöfjorden i Sverige som modell for miljøet i Krittiden.

– De betingelsene som eksisterer på bunnen av fjorden i dag, kan sammenlignes med de betingelsene som dyr og planter levde under den gangen, forklarer Ribeiro.

Forskergruppen har tatt ut kjerner av sediment fra bunnen av fjorden og gjort en radioaktiv datering for å finne ut hvor gamle de mikroskopiske plantene var.

Deretter vekket de planktonene til live igjen i laboratoriet ved å gi dem lys og næringsstoffer.

– Selv etter 100 år kunne de starte fotosyntesen og dele seg, som om ingenting hadde hendt. Det var nesten ingen forskjell på plankton som vi vekket til live etter hundre år, og normalt plankton, forteller Ribeiro.

Planteplankton gjenopprettet livet

Under mørket som dekket jorden etter meteornedslaget, var det planteplanktonets evne til å sove som gjorde at livet kunne gjenopprettes.

– Med hjelp fra planteplankton fra kystområder ble først oksygenbalansen gjenopprettet, og deretter matbalansen. Men gjenoppretting av økosystemet etter en så stor katastrofe er ikke noe som skjer raskt.

– Selv i dag kan vi se ettervirkningene fra den meteoren som nesten utryddet alt liv for 65 millioner år siden, i nåtidens dyre og planteliv, forklarer Ribeiro.

Neste gang katastrofen rammer

Ribeiro forteller at det i dag er en ny katastrofe på vei for økosystemet.

Mangfoldet i dyre- og plantelivet forsvinner på grunn av menneskets innflytelse, og flere dyr og planter dør ut hver eneste dag.

– For å kunne gjenopprette bestanden av de planteartene som dør ut, er det viktig at vi har en frøbank. Det er allerede etablert frøbanker for landplanter, men det er like viktig at havet inneholder sin egen frøbank.

– Hvis vi opplever enda en katastrofe, som den som rammet for 65 millioner år siden, er det kanskje planteplankton som kan redde livet på jorden, avslutter hun.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no

Referanser:

Sofia Ribeiro et. al., Phytoplankton growth after a century of dormancy illuminates past resilience to catastrophic darkness, Nature Communications, 17. mai, 2011

Pressemelding fra KU Fakta

Powered by Labrador CMS