Maleren Vincent Van Gogh brukes ofte som eksempel på det gale, kreative geniet. Han skal ha hatt flere psykotiske opplevelser i løpet av livet. Her er utsnitt fra Selvportrett med avskåret øre fra 1889. (Illustrasjon: Selvportrett med avskåret øre, Vincent Van Gogh, Courtauld Institute Galleries)

Kreativitet og psykoser henger sammen i genene

Ny genstudie viser at evnen til å tenke kreativt er koblet til en risiko for å utvikle psykiske lidelser.

 Den nye studien viser at det er en genetisk kobling mellom kreativitet og to psykiske lidelser – schizofreni og bipolar lidelse.

Forskningen ble utført av Kári Stefánsson, som er administrerende direktør ved deCODE Genetics på Island, i samarbeid med kolleger fra Storbritannia, USA og Japan.

Stefánsson spør om det å tenke utenfor boksen kan føre til at man forlater boksen fullstendig.

De som er kreative, får gjerne ros, mens de som tenker altfor annerledes, blir stemplet med en diagnose. Det ser ut til at disse gruppene deler en gruppe gener som påvirker tankeprosesser og atferd.

Hva kommer først?

Noen bestemte lidelser er mer vanlige blant kreative sjeler; det er noe forskere har visst en stund. Men de har ikke visst hvorfor.

– Schizofreni er overrepresentert innen de kreative yrkene, og noen genetiske variasjoner gir økt risiko for å utvikle sykdommen. Det som er nytt, er kunnskap om den genetiske koblingene, forklarer Stefánsson.

Forskerteamet undersøkte først genvariasjoner som forbindes med schizofreni og bipolar lidelse. Det analyserte data fra to store studier av genvarianter med økt risiko for de to lidelsene.

Deretter fok forskerne for seg 86 292 islendinger. De kom med en spådom for hvem som sto i fare for å få en av lidelsene.

Spådommene viste seg å stemme godt. Dermed kunne de se etter forbindelser mellom kreativitet og risiko for psykiske lidelser.

En del av skalaen

«Kreativ» ble definert som det å leve av kunst eller å være med i et kunstnerisk forum.

De genetiske faktorene som førte til risiko for schizofreni og bipolar lidelse, ga også høyere nivåer av kreativitet hos friske personer.

– Abnorme tanker er ikke en konsekvens av lidelsene. Trolig tenker de allerede annerledes på grunn av disse genetiske variantene. Dermed har de større risiko for å utvikle schizofreni, sier Stefánsson.

Eldgammelt spørsmål

Jack Euesden, doktorgradstudent ved Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College i London, er svært imponert over forskningsprosjektet.

– Denne studien har skapt mye interesse innen psykiatrisk genetikk. Vanlige genetiske varianter ser ut til å være innblandet i psykiske lidelser – det er fascinerende. Forskningen viser en ny rolle for genetiske varianter når det gjelder psykiske lidelser, sier han.

Professor Thomas Werge, som arbeider ved institutt for klinisk medisin ved Københavns Universitet, er enig. Han var ikke involvert i den nye studien, men har arbeidet sammen med deCODE i mange år.

– Denne studien tar opp et eldgammelt spørsmål: Hva er forholdet mellom psykiske lidelser og kunstnerisk talent? Det gir en innsikt i felles nevrologiske og psykologiske mekanismer for psykotiske lidelser og trekk som kreativitet, sier han.

Både Werge og Euesden mener den nye kunnskapen kan føre til en mer åpen holdning til pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse.

– Det kan endre måten vi tenker på psykisk sykdom på. Det kan være en ekstrem ende av normalvariasjonen. Det kan bidra til å redusere stigmatiseringen, sier Euesden.

Werge understreker likevel at det er mange andre faktorer involvert.

– Man må huske på at studien tar for seg sammenfall mellom de to trekkene, men bare for deler av genmaterialet. Andre faktorer, som påvirkning fra miljøet, er også viktig, sier han.

Denne artikkelen er opprinnelig publisert hos ScienceNordic.

Referanse:

Robert A Power mfl.: Polygenic risk scores for schizophrenia and bipolar disorder predict creativity; Nature Neuroscience; doi: 10.1038/nn. 4040 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS