Over én mrd. mangler rent vann

Verdens vanndag markeres hvert år 22. mars, og i år er den økende vannmangelen i fokus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Per i dag står mer enn én milliard mennesker, rundt 20 prosent av verdens befolkning, uten tilgang til rent drikkevann. I FNs tusenårsmål er målsettingen at antallet skal halveres innen 2015.

Skal man lykkes med å nå dette målet, må vannforsyningen forbedres for 270 000 mennesker hver dag frem til 2015. Dette tilsvarer en befolkning på størrelse med Bergen by, skriver Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i et presseskriv.

Utfordringene er mildt sagt store, og det hersker bred enighet om at utfordringene er størst i Afrika.

Håpløst uten vann

Uten tilstrekkelig med rent drikkevann og gode hygieniske forhold blir det vanskelig å oppnå de fleste andre utviklingsinitiativ. Til sammen er det satt åtte mål for en bedre verden i FNs tusenårsmål, som ble vedtatt på hovedforsamlingen i New York på Tusenårstoppmøtet i 2000.

Det er viktig at vi tar vare på ikke-fornybare ressursene som vann i verden, slik at også generasjoner etter oss kan nyte godt av dem slik som vi. Det vil også bidra til å nå de andre tusenårsmålene, fordi helse, inntekter og muligheter for fattige mennesker er sterkt påvirket av rovdrift på naturressurser, heter det i Human Development Report fra 2003.

"Murchison Bay i Victoriasjøen i Afrika. Sjøen danner livsgrunnlag for 30 millioner mennesker, opplyser NIVA. Foto: Sigrid Haande/NIVA"
På verdensbasis er det behov for økt integrasjon ogsamarbeid for å sikre bærekraftighet, effektivitet og lik fordeling av vannressurser, skriver NIVA videre i presseskrivet.

Overgjødsling og alger

NIVA jobber med vannrelaterte prosjekter i mer enn 50 bistandsland rundt om i verden.

De siste fem årene har instituttet hatt prosjekter i Uganda hvor man sammen med norske og ugandiske samarbeidspartnere har studert effekter av overgjødsling og oppblomstring av giftige cyanobakterier (blågrønnalger) i Murchison Bay i Victoriasjøen.

Undersøkelsene skal danne grunnlag for tiltak for å sikre bedre vannforsyning til befolkningen rundt innsjøen, som er verdens nest største innsjø.

30 millioner mennesker

Victoriasjøen danner alene livsgrunnlaget for over 30 millioner mennesker som bor rundt sjøen i landene Tanzania, Kenya og Uganda.

De siste 60 årene har Victoriasjøen opplevd miljøpåvirkninger med store påfølgende endringer i økosystemet, opplyser NIVA.

En stadig økende befolkningstetthet, urbanisering, utbygging av våtmarksområder, avrenning og avfallsdeponering medfører en tiltakende overgjødsling av sjøen - og en oppblomstring av potensielt giftige blågrønnalger.

Powered by Labrador CMS